Ефективність біопрепаратів на посівах пшениці та ячменю ярих

  • О. Власюк -

Анотація

Мета. Оцінка ефективності обробки насіння та посівів пшениці та ячменю ярих бактеріальними препаратами за різних фонів удобрення. Методи. Польовий — облік хвороб пшениці та ячменю; кількісно-ваговий — визначення структури врожаю; лабораторний — встановлення хімічного складу ґрунту; математико-статистичний — визначення достовірності отриманих результатів. Результати. Установлено, що передпосівна обробка насіння бактеріальними препаратами (Агробактерин, Поліміксобактерин, Біокомплекс-БТУ) сприяє підвищенню врожайності пшениці ярої на 3,3–12,4 %, ячменю ярого — на 2,8–13,1 % залежно від обробки насіння біопрепаратами та фону удобрення. Обробка по листу пшениці ярої препаратом Біокомплекс-БТУ сприяла підвищенню врожайності на 3,6–7,2 %, ячменю ярого — на 1,6–6,2 % залежно від удобрення та передпосівної бактеризації насіння. Бактеризація насіння ячменю знижувала рівень ураження кореневими гнилями. Обробка посівів препаратом Біокомплекс-БТУ стримує розвиток сітчастого гельмінтоспоріозу ячменю ярого та борошнистої роси на пшениці ярій. Підтверджено позитивну дію сидерата гірчиці білої на склад ґрунту. Висновки. Застосування біопрепаратів у технології вирощування пшениці та ячменю ярих сприяє значному збільшенню продуктивності, зниженню ураження хворобами. Щодо підвищення врожайності, то ефективність біопрепаратів на ділянках без добрив вища, ніж на удобрених ділянках. Для обробки насіння пшениці ярої найефективнішим є біопрепарат Поліміксобактерин, для ячменю ярого — Біокомплекс-БТУ. Отже, за вирощування пшениці ярої для підвищення продуктивності та обмеження розвитку хвороб ефективно застосовувати обробку насіння фосфоромобілізувальним препаратом Поліміксобактерин у комплексі з обробкою посівів поліфункціональним препаратом Біокомплекс-БТУ, що підвищує врожайність культури на 0,42–0,64 т/га. Для ячменю ярого рекомендується обробка насіння та посівів препаратом Біокомплекс-БТУ, приріст урожаю при цьому становить 0,25–0,51 т/га. Зазначені екологічно безпечні елементи агротехніки можуть бути застосовані для вдосконалення технології вирощування пшениці та ячменю ярих.
Опубліковано
2021-10-25