Вирощування міскантусу гігантського як сировини для виробництва твердих видів палива на схилових угіддях південно-західного Лісостепу

  • В. Семенчук -
  • В. Оліфірович -
  • Т. Сандуляк -

Анотація

Мета. Визначити продуктивність міскантусу гігантського за вирощування його на схилових угіддях як сировини для виробництва твердих видів палива. Методи. Польовий — для визначення впливу експозиції схилу та удобрення на продуктивність міскантусу; лабораторний — для визначення вмісту сухої речовини; статистичний — для оцінки достовірності отриманих результатів; порівняльно-розрахунковий — для визначення енергетичної ефективності. Результати. При визначенні продуктивності міскантусу 3-го року життя (2018 р.) на різних фонах живлення та на різних експозиціях схилу встановлено зростання урожайності зеленої маси культури на 33% (6,2 т/га), сухої речовини — на 31% (2,8 т/га) на схилі північно-східної експозиції за використання 8 т/га вапнякового борошна та внесення N60Р60К60, порівняно з показниками аналогічних варіантів за розміщення їх на ділянках південно-західної експозиції. Вихід енергії з одиниці площі при цьому становив 208 МДж/га. Така сама тенденція збереглася і при визначенні продуктивності міскантусу 4-го року вегетації (2019 р.). Урожайність зеленої маси на схилі південно-західної експозиції становила 29,8–33,8 т/га, а на схилі північно-східної експозиції — 38,7–43,7 т/га. Урожайність зеленої маси та сухої речовини за використання 8 т/га вапнякового борошна та внесення N60Р60К60 на схилі північно-східної експозиції були вищими порівняно з показниками аналогічних варіантів за розміщення їх на ділянках південно-західної експозиції відповідно на 29% (9,9 т/га) та 30,2% (5,2 т/га). Вихід енергії з одиниці площі при цьому становив 390,4 МДж. Дослідженнями, проведеними в 2020 р., найвищі показники продуктивності також установлено на дослідних ділянках, де проведено вапнування та внесено N60Р60К60 на схилі північно-східної експозиції. За вирощування міскантусу 5-го року життя встановлено зростання урожайності зеленої маси культури на 23% (7,8 т/га), сухої речовини — на 35% (5,5 т/га). Вихід енергії з одиниці площі при цьому становив 369,6 МДж. У середньому за 2018–2020 рр. урожайність зеленої маси у найкращому варіанті становила 36,56 т/га, сухої речовини — 18,4 т/га, енергії — 322,6 МДж/га. Висновки. За вирощування міскантусу на різних фонах живлення та на різних експозиціях схилу найвищі показники продуктивності та вихід енергії з одиниці площі встановлено на схилі північно-східної експозиції за використання 8 т/га вапнякового борошна та внесення N60Р60К60, незалежно від років вегетації культури.
Опубліковано
2021-10-25