Фунгістатичні та антагоністичні властивості комплексу пробіотичних культур S. thermophilus, L. bulgaricum і L. rhamnosus

  • М. Ярошенко -
  • О. Оробченко -

Анотація

Мета. Вивчити фунгістатичні й антагоністичні властивості комплексу пробіотичних культур Streptоcoccus thermophilus, Lactobacillus bulgaricum і Lactobacillus rhamnosus щодо епізоотичного актуального сапрофіту Aspergillus flavus. Методи. Загальноприйняті і розроблені в лабораторії токсикологічного моніторингу мікологічні, бактеріологічні методики культивування та ідентифікації. Результати. При вивченні фунгістатичних властивостей пробіотичних культур S. thermophilus, L. bulgaricum і L. rhamnosus щодо Aspergillus flavus установлено, що комплекс молочнокислих бактерій у розведеннях 2·109, 2·108, 2·107, 2·106 і 2·105 бактеріальних клітин під час експозиції упродовж 60, 90 та 120 хв за температури 20±0,5 і 37±0,5 °С не вплинув на затримку росту музейного штаму і польового ізоляту A. flavus — спостерігали суцільний ріст тест-культур мікроміцетів, порівняно з повною його відсутністю в негативному контролі з ністатином. При вивченні антагоністичних властивостей пробіотичних культур S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus у розведеннях 2·109, 2·108, 2·107, 2·106 і 2·105 бактеріальних клітин на 18–20 год інкубації за температури 37,0±0,5°С зон затримки росту музейного штаму і польового ізоляту A. flavus виявлено не було, тоді як у негативному контролі, діаметр зони затримки росту становив 24 і 26 мм відповідно. Тобто пробіотичні культури S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus не виявили антагоністичних властивостей щодо музейного штаму і польового ізоляту A. flavus. Висновки. Комплекс пробіотичних культур S. thermophilus, L. bulgaricum, L. rhamnosus у концентраціях 2·109, 2·108, 2·107, 2·106 і 2·105 у дослідах in vitro не виявив фунгістатичних і антагоністичних властивостей. Установлено суцільний ріст A. flavus у всіх досліджуваних розведеннях, порівняно з його повною відсутністю в негативних контролях з ністатином.
Опубліковано
2021-10-25