Наукові основи формування органічних агроекосистем у Лівобережному Лісостепу

  • С. Кудря -
  • Ю. Тараріко -
  • Г. Личук -
  • Н. Кудря -

Анотація

Мета — оцінити агроресурсний потенціал Лівобережного Лісостепу та встановити тенденції змін основних параметрів родючості чорнозему типового в системі органічного землеробства. Методи — загальнонаукові та спеціальні: довготривалий польовий — для визначення кількісних показників і аналітичний. Результати. Проаналізовано результати 20-річних польових досліджень і особливості функціонування органічних агроекосистем, оцінено агроресурсний потенціал Лівобережного Лісостепу, тенденції формування гідротермічного режиму. Проведено обґрунтування сівозмін для господарств різної спеціалізації. Розкрито закономірності впливу різних гідротермічних умов на динаміку властивостей ґрунту, проведено балансові дослідження особливостей кругообігу азоту, фосфору та калію. Здійснено пошук математичних зв’язків між урожайністю культур сівозмін та їх попередниками, кількістю опадів, температурою повітря, обсягом надходження в ґрунт нетоварної частини врожаю і запасами в ньому основних елементів живлення. Установлено, що введення бобових культур в органічні агроекосистеми сприяє оптимізації агрофізичних показників родючості чорнозему типового та балансу поживних речовин у ньому, що створює сприятливі умови для розвитку рослин. Визначено продуктивність сівозмін. Найбільшою вона була в сівозмінах із бобовими попередниками пшениці озимої: соєю, горохом, сочевицею та вико-вівсяною сумішкою, за умов використання на третій рік ротації буряків цукрових. Вихід кормопротеїнових одиниць у цих варіантах становив 3,78; 3,75; 3,72 і 3,71 т/га. За умов розміщення гречки на 3-й рік ротації короткоротаційних сівозмін виявлено зниження їхньої продуктивності в 1,4 раза. Висновки. Вирощування бобових культур в органічних агроекосистемах сприяє покращенню агрофізичних показників родючості чорнозему типового. Саме сівозміни з цими культурами забезпечили найвищу продуктивність. Опрацювання корелятивних зв’язків між гідротермічними умовами та врожайністю культур у сівозмінах дає змогу ефективно використовувати природний потенціал в органічних агроекосистемах.
Опубліковано
2021-10-25