Ефективність сорто-підщепних комбінувань нових індетермінантних гібридів F1 помідора за вирощування способом малооб’ємної гідропоніки у скляних теплицях

  • О. Хареба -

Анотація

Мета. Визначити ефективність сортопідщепних комбінувань на нових індетермінантних гібридах F1 помідора за вирощування способом малооб’ємної гідропоніки у скляних теплицях типу «Венло». Методи. Лабораторно-виробничі досліди, візуальні — для проведення фенологічних спостережень; вимірювально-вагові — для визначення біометричних показників та урожайності помідора; аналітичні — для визначення якісних показників; статистичні — для встановлення достовірності дослідів. Досліди з вивчення трьох індетермінантних гібридів помідора Тореро F1, Бартеза F1 і Мерліс F1 із щепленням на підщепи Максіфорт F1, ТД-1 F1 і Емперадор F1 проведено способом малооб’ємної гідропоніки у теплицях типу «Венло» ПрАТ «Комбінат «Тепличний». Результати. Встановлено, що використання підщеп помідора Максіфорт F1, ТД-1 F1 і Емперадор F1 сприяє збільшенню ранньої врожайності в усіх варіантах. Істотно вищу врожайність порівняно з нещепленими рослинами в усі роки досліджень отримано у гібрида Тореро F1 на підщепі ТД-1 F1 (30,4 кг/м2), у гібрида Бартеза F1 на підщепі Емперадор F1 (30,53 кг/ м2), у гібрида Мерліс F1 також на Емперадорі F1 (31 кг/м2). Використання підщеп забезпечує збільшення загальної урожайності на рівні 3,9–7,6 %. Для гібрида Тореро F1 кращими підщепами є ТД-1 F1 (65,2 кг/м2) і Емперадор F1 (65,5 кг/м2), для Бартеза F1 — Максіфорт F1 (63,0 кг/м2) і Емперадор F1 (63,6 кг/м2) для Мерліс F1 — Емперадор F1 (67,8 кг/м2). Висновки. За вирощування гібриду F1 помідора у сучасних блокових гідропонних зимових теплицях типу «Венло» для збільшення частки ранньої врожайності (на 10 липня) на рівні 30,4–31,0 кг/м2 і загальної врожайності на рівні 63,6–67,8 кг/м2 з високими біохімічними показниками плодів рекомендовано застосовувати наступні сорто-підщепні комбінування: Тореро F1 / ТД-1 F1 або Емперадор F1, Бартеза F1 /Емперадор F1, або Максіфорт F1, Мерліс F1/Емперадор F1.
Опубліковано
2021-10-25