Вища аграрна освіта в Україні: виклики часу

  • С. Ніколаєнко -
  • М. Ніколаєнко -

Анотація

Мета. Проаналізувати динаміку розвитку аграрної освіти в Україні за останнє десятиріччя; розглянути зміни й охарактеризувати стан якості освітньої, інноваційної та дослідницької діяльності, основні тенденції в забезпеченні кваліфікованими кадрами аграрного сектору економіки, вплив на освітній процес карантинних обмежень, дистанційного навчання, демографічних змін. Методи. Аналіз статистичних даних — матеріалів, зібраних ученими НУБіП України, Асоціацією аграрних закладів освіти; результатів засідання Ради з аграрної освіти при Міністерстві освіти і науки України за участю міністрів освіти і науки та аграрної політики і продовольства. Результати. Ключовою проблемою сьогодення є підвищення якості освітнього процесу, поєднання навчально-наукової діяльності з практичною підготовкою студентів через підвищення ролі роботодавців, аграрного бізнесу. Наголошується на доцільності розробки та внесення Асоціацією закладів вищої аграрної освіти, Спілкою ректорів закладів вищої освіти спільно з народними депутатами України законодавчих ініціатив щодо стимулювання стейкхолдерів до фінансування процесу підготовки кадрів і проведення дослідницьких робіт, поліпшення діяльності навчально-дослідних господарств, зв’язків із підрозділами Національної академії аграрних наук України. Запропоновано напрями вдосконалення системи державного замовлення, що ґрунтується на ретельному аналізі реального сектору економіки з урахуванням потреб місцевих громад, міжнародного ринку праці, молоді. Висновки. Матеріали статті, висновки та пропозиції можуть бути корисними для наукових установ, закладів освіти, органів державної влади, місцевих громад, громадськості.
Опубліковано
2021-12-25