Ефективність азотного удобрення на багаторічному злаковому лучному агрофітоценозі в умовах південної частини Лісостепу Західного

  • В. Оліфірович -

Анотація

Мета. Визначити вплив азотного удобрення на продуктивність і ботанічний склад сіяного злакового травостою на схилі та економічну ефективність внесення мінерального азоту на суходільних луках південної частини Лісостепу Західного. Методи. Польовий — для обліку врожайності зеленої маси, лабораторний – для визначення вмісту сухої речовини, статистичний — для математичної обробки врожайних даних методом дисперсійного аналізу, порівняльно-розрахунковий — для визначення економічної ефективності досліджуваних способів вирощування багаторічних трав. Результати. Високопродуктивне використання сіяного злакового травостою неможливе без унесення добрив. Так, у середньому за 5 років використання продуктивність сіяного злакового травостою без удобрення становила 3,72 т/га сухої речовини. За внесення азотного добрива в дозі N30 під 1-й укіс вона зросла на 1,05 т/га порівняно з контролем. Подальше підвищення норми внесення азотного добрива до N30 під 1-й та N30 під 2-й укоси забезпечило зростання продуктивності до 5,57 т/га сухої речовини. Високою була продуктивність злакового травостою за внесення N60 під 1-й та N30 під 2-й укоси. Сумарний вихід сухої речовини у цьому варіанті удобрення становив 6,61 т/га, окупність 1 кг азоту добрив — 32,1 кг сухої речовини. Проте за внесення N30 окупність 1 кг азоту добрив урожаєм була вищою і становила 35 кг сухої речовини. У варіанті без удобрення в середньому за 5 років використання сформувався травостій із домінуванням багаторічних злакових трав, проте азотне удобрення підвищило частку злакових компонентів на 9,4–17,2%. Економічно доцільним способом підвищення продуктивності сіяного травостою виявилося внесення азотного добрива. Так, найвищий умовно-чистий прибуток у середньому за 5 років використання травостою був у варіанті з унесенням N90 з різним розподілом азоту під укоси впродовж вегетації (N60 — під 1-й, N30 — під 2-й укоси) — 5,38 тис. грн/га. Висновки. На сірих лісових ґрунтах Лісостепу Західного на сіяному злаковому травостої за внесення мінерального азоту в дозах від N30  до N90 підвищилася продуктивність травостою на 28–78% і збільшилася частка багаторічних злакових трав у складі агрофітоценозу на 9,4–17,2%. Окупність 1 кг д. р. азотних добрив є високою і становить 31–35 кг сухої речовини. У середньому за 5 років використання травостою найвищий умовно-чистий прибуток одержали у варіанті з унесенням N90 (N60 — під 1-й та N30 — під 2-й укоси).
Опубліковано
2021-12-25