Дослідження експлуатаційних показників гичкозбирального машинно-тракторного агрегату

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • В. Кюрчев -
  • В. Надикто -
  • Є. Ігнатьєв -

Анотація

Мета. Визначити вплив коливань у повздовжньо-вертикальній площині роторної гичкозбиральної машини, фронтально навішеної на колісний агрегатуючий трактор на її експлуатаційні показники, способом проведення польових експериментальних досліджень. Методи. Під час виконання досліджень було використано методи проведення польових експериментальних досліджень із визначення експлуатаційних показників такої гичкозбиральної машини. Було розроблено програму та методику експериментальних досліджень, результати яких оброблялися статистичними методами на ПК із використанням основних методів регресійного і кореляційного аналізу. Результати. Нами розроблено нову 3-рядну гичкозбиральну машину, що реалізує зазначені вище принципи роботи й успішно пройшла виробничі випробування. Гичкозбиральна машина агрегатується способом фронтального навішення на колісний просапний трактор тягового класу 1,4, що має передній вал відбору потужності. Нами проведено польові експериментальні дослідження з визначення експлуатаційних показників такої гичкозбиральної машини. Для цього було розроблено програму й методику експериментальних досліджень, результати яких оброблялися статистичними методами на ПК із використанням основних методів регресійного і кореляційного аналізу. Висновки. Отримано експлуатаційні показники: продуктивність, за агрегатування з колісним трактором класу 1,4 — 2,15 га·зм–1; питома витрата пального — 3,02 кг·га–1; прямі експлуатаційні витрати — 441,18 грн·га–1. Потужність на виконання процесу збирання гички буряку цукрового становить 14,48 кВт, тягова потужність не перевищує 3,6 кВт. Установлено, що потужність необхідна для зрізу гички становить 6–6,2 кВт, а для забезпечення транспортування й завантаження зрізаної гички в транспортний засіб — 3,5–4,8 кВт. Отримані результати досліджень експлуатаційних показників цієї 3-рядної гичкозбиральної машини, приблизно вдвічі менші порівняно із серійними зразками.
Опубліковано
2021-12-25