Перспективи вирощування біоенергетичних культур на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся в умовах кліматичних змін

  • Ю. Тараріко -
  • М. Зосимчук -
  • М. Стецюк -
  • О. Зосимчук -
  • В. Лукашук -
  • Г. Сербенюк -

Анотація

Мета. Визначити найбільш перспективні види біоенергетичних культур і дослідити потенціал їхньої продуктивності на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся в умовах змін клімату. Методи. Польовий — для спостереження за ростом і розвитком рослин, формуванням їхньої врожайності, лабораторний — для визначення кількісних і якісних характеристик агрохімічних і фізико-хімічних властивостей торфових ґрунтів, вимірювальний та вимірювально-ваговий — для визначення врожайності, водного режиму ґрунту, гамма-спектрометричний — для визначення вмісту радіонуклідів у ґрунті та рослинницькій продукції, розрахунково-порівняльний — для визначення енергетичної ефективності вирощування біоенергетичних культур на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся. Результати. Установлено потенціал продуктивності найпоширеніших видів деревних, одно- та багаторічних трав’янистих біоенергетичних культур в умовах осушуваних торфових ґрунтів Західного Полісся. Досліджено можливість одержання власного насіннєвого та посадкового матеріалу основних видів біоенергетичних культур у зоні Західного Полісся. Висновки. Доведено, що найбільш перспективною і технологічною деревною біоенергетичною культурою для вирощування на осушуваних землях Полісся є верба прутовидна шведської селекції, яка за оптимальних умов щороку може забезпечувати одержання до 28–30 т/га деревної біомаси, що в 10–14 разів перевищує за продуктивністю традиційні лісові насадження. Серед трав’янистих багаторічних біоенергетичних культур найбільш перспективними є міскантус та сіда, які забезпечують одержання до 25 т/га сухої біомаси, а серед трав’янистих однорічних культур — сорго цукрове, сорго віничне та кукурудза, що забезпечують одержання до 20 т/га сухої маси. Доведено, що на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся за умови належної агротехніки можна успішно займатися насінництвом більшості досліджуваних біоенергетичних культур, зокрема таких теплолюбних, як кукурудза, сорго цукрове, віничне, суданське, пайза. Зважаючи на високий коефіцієнт розмноження насіння, ці культури можна швидко впровадити у виробництво на певній площі.
Опубліковано
2021-12-25