Особливості формування мікробного ценозу сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення в агроценозі пшениці озимої

  • Ю. Борко -
  • С. Дегодюк -
  • Е. Дегодюк -
  • М. Патика -
  • О. Літвінова -

Анотація

Мета. Дослідити формування чисельності, структури та якісного складу мікробного біому сірого лісового ґрунту при вирощуванні пшениці озимої за різних систем удобрення. Методи. Чисельність мікроорганізмів основних фізіологічних груп визначали методом мікробіологічного посіву ґрунтової суспензії на поживні середовища. Структуру та якісний склад мікробіоти ґрунту досліджували згідно із загальноприйнятими методами за морфологічно-культуральними властивостями. Різноманіття мікробних комплексів ґрунту оцінювали за екологічними індексами Шеннона і Сімпсона. Результати. Чисельність мікроорганізмів різних фізіологічних груп змінювалася залежно від системи удобрення (від 0,9 до 27,5 млн КУО/г ґрунту). Унесення мінеральних добрив у дозі N100P60K100 спричинило зниження чисельності мікроорганізмів усіх фізіологічних груп порівняно з іншими системами удобрення в 1,1 – 3,5 раза. За внесення органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД), гною великої рогатої худоби та поєднаного застосування гною великої рогатої худоби із мінеральними добривами в дозі N100P60K100 чисельність мікроорганізмів підвищувалася в 3,5 раза. Установлено, що мікробний біом ґрунту диференціювався за кількістю виявлених морфотипів (бактерій — 35 – 46, мікроміцетів — 16 – 20, актиноміцетів — 20 – 25) і структурою їх розподілу (0,62 – 16,36%). Найбільше різноманіття бактерій, мікроміцетів і актиноміцетів (за індексами Шеннона і Сімпсона) виявлено за внесення гною великої рогатої худоби, найменше — за мінерального удобрення (бактерії та актиноміцети) і внесення ОМБД (мікроміцети). При цьому найбільшим видовим багатством характеризувалася бактеріальна мікробіота. Висновки. Застосування різних систем удобрення в агроценозі пшениці озимої істотно впливає на формування мікробного ценозу в орному шарі сірого лісового грунту, що проявляється в диференціації кількісного складу, структури та різноманіття мікроорганізмів і перерозподілі функціональної активності мікробної складової ґрунту.
Опубліковано
2022-04-25