Продуктивність короткоротаційних сівозмін в зоні Лісостепу за різних рівнів інтенсифікації

  • Я. Цимбал -
  • П. Бойко -
  • І. Мартинюк -
  • М. Пташнік -

Анотація

Мета. Обгрунтування короткоротаційних динамічних сівозмін зі 100% насиченням зерновими культурами за різних рівнів інтенсифікації придатних для агроформувань різних форм власності Лівобережного Лісостепу Украї­ни. Методи — тривалі польові, лабораторно-польові, вегетаційні досліди, лабораторні дослідження (хімічні, фізико-хімічні, мікробіологічні). Результати. Дослідження проведено в підзоні нестійкого зволоження Лісостепу на чорноземі типовому малогумусному Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН». Виявлено, що різні системи удобрення (без добрив (абсолютний контроль), мінеральна (з внесенням N45P55K55), органо-мінеральна (NPK + побічна продукція попередника), органічна система удобрення (побічна продукція попередника) зернових культур динамічних 4-пільних сівозмін (горох — пшениця озима — кукурудза на зерно — ячмінь ярий) забезпечують в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України високі та стабільні врожаї зерна пшениці озимої, яка в середньому за 2016 – 2020 рр. сягала 4,67 – 6,75 т/га, кукурудзи на зерно — 5,86 – 8,30 т/га, ячменю ярого — 4,18 – 5,54 і гороху 3,21 – 4,28 т/га. Продуктивність сівозмінної площі за збором з 1 га ріллі зернових всього становить 4,54 – 6,29 т, кормових одиниць — 7,48 – 10,47, перетравного протеїну — 0,60 – 0,84 т. Економічна ефективність вирощування зернових культур у короткоротаційних сівозмінах, залежно від системи удобрення, становить: умовно-чистого прибутку — 12,11 – 14,73 тис. грн/га за рівня рентабельності 83 – 144 %. Найнижчі затрати енергії (14,1 ГДж/га) та енергоємності (89,8 ГДж/га) виявлені на контрольному варіанті (без добрив), а найвищі — 28,3 і 115,5 ГДж/га відповідно — за внесення органо-мінеральних добрив. Висновки. Встановлено, що органо-мінеральна система удобрення забезпечила найвищу врожайність зернових 6,29 т/га, збір з 1 га ріллі: кормових одиниць — 10,47, зернових одиниць — 7,69 і перетравного протеїну — 0,84 т. Економічна ефективність за цієї ж системи інтенсифікації забезпечує: умовно-чистого прибутку — 13,36 тис. грн/га, рівня рентабельності — 83 % при Кее — 4,2.
Опубліковано
2022-04-25