Дослідження післядії гербіцидів на основні сільськогосподарські культури

  • О. Борзих -
  • В. Сергієнко -
  • І. Сторчоус -

Анотація

Мета. Дослідити та оцінити характерні ознаки і наслідки впливу післядії гербіцидів на основні сільськогосподарські культури. Методи. Інформаційно-аналітичний (збір матеріалів та аналіз літературних джерел), польові (закладання дослідів, проведення обліків, збирання врожаю), хімічні (визначення залишкових кількостей пестицидів), математико-статистичний (обробка результатів досліджень) Результати. Технічна ефективність гербіцидів Логран 75 WG, в.г. (триасульфурон, 750 г/кг), 10 г/га; Стобоб, р.к. (імазетапір, 50 г/л + бентазон, 400 г/л), 1,2 л/га; Євро-Лайтнінг®, в.р. (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л), 1,2 л/га; Команд, 48 к.е. (кломазон, 480 г/л), 0,2 л/га, які застосовували на посівах відповідно ячменю ярого, сої, соняшнику та ріпаку озимого проти широкого спектра 2-дольних і злакових бур’янів була на високому рівні: через 60 днів після внесення вона становила 90–98%. Залишкових кількостей діючих речовин досліджуваних гербіцидів у ґрунті не виявлено, або вони були в межах гранично допустимих концентрацій. Більшість із досліджуваних гербіцидів не мали негативного впливу на наступні культури в сівозміні. Гербіцид Євро-Лайтнінг®, в.р. попри відсутність залишкових кількостей у ґрунті призводив до пригнічення росту культур, їх розвитку та зниження продуктивності. Найчутливішими виявилися буряки цукрові, гречка та соняшник: урожайність цих культур знизилася на 29,3%; 27,6 і 26,0% відповідно. Висновки. Усі досліджувані гербіциди похідних імідазолінонів (Стобоб, р.к., 1,2 л/га, Євро-Лайтнінг®, в.р.,1,2 л/га), сульфонілсечовини (Логран 75 WG, в.г., 10 г/га) та препарату Команд, 48 к.е., 0,2 л/га ефективно контролювали широкий спектр бур’янів у посівах сільськогосподарських культур. Залишкові кількості гербіцидів у ґрунті не перевищували гранично допустимі концентрації. Фітотоксичності та побічних впливів на наступні культури в сівозміні в більшості гербіцидів у рекомендованих нормах витрати не виявлено. Негативний вплив на культури мав гербіцид Євро-Лайтнінг®, в.р., 1,2 л/га — рослини відставали в рості та мали нижчу врожайність порівняно з контролем.
Опубліковано
2022-04-25