Екстер’єрно-конституційні особливості корів-первісток молочних порід

  • М. Бащенко -
  • О. Бойко -
  • О. Гончар -
  • Ю. Сотніченко -

Анотація

Мета. Дослідити екстер’єрно-конституційні особливості корів різних генотипів, отриманих за чистопородного розведення та схрещування. Методи. Аналіз експериментальних досліджень з питань застосування ефективних методів селекції, теоретичний аналіз, формулювання гіпотез, генеалогічні, біометричні та статистичні методи, оцінка продуктивних якостей тварин. Результати. Установлено, що плідники порід голштин, монбельярд і норвезька червона вирізняються достатньою консолідованістю за ознаками екстер’єру та впливають на формування бажаних ознак у їх нащадків. Високі показники разових удоїв піддослідних корів свідчать про добрий розвиток паренхіми та ємнісної системи вимені. Ванноподібну форму вимені здебільшого (73,7–76,7%) мали корови-первістки, отримані від голштинських плідників. Таке вим’я досить щільно прилягало до черева тварин, утворюючи лише невеличкий кут лінії черева та передньої частини вимені. Серед помісних первісток генотипу 1/2УЧеР1/2М 63,4% корів мали ванноподібну форму вимені і 33,4 % чашоподібну. Умовний об’єм вимені корів-первісток був практично однаковим і становив у середньому відповідно від 2561,3±93,66 до 2985,4±94,48 см3. Це давало змогу за 2-разового доїння отримувати від первісток середньодобові надої на рівні 26,6±1,54–31,0±1,94 кг. З середнім ступенем достовірності (Р>0,99) надій корів корелював з промірами обхвату грудей за лопатками (r = +0,210+0,254), косої довжини тулуба (r = +0,212+0,241) і ширини в маклаках (r = +0,137+0,185). Високий ступінь кореляції виявлено між величиною надою та промірами вимені: шириною (r = +0,514+0,587; Р > 0,999), обхватом (r = +0,506+0,587; Р > 0,999) та об’ємом (r = +0,504+0,650; Р > 0,999). Висновки. Використання генетичного матеріалу порід норвезька червона та голштин сприяло формуванню масиву тварин з добре вираженим молочним типом. Під час підбору плідників породи монбельярд слід враховувати можливість з’явлення первісток з грубим, масивним кістяком і полімастії у стаді. Між молочною продуктивністю та промірами вим’я встановлено тісний зв’язок, що свідчить про можливість непрямого відбору корів за надоєм уже на початку (1–2 міс.) першої лактації.
Опубліковано
2022-04-25