Новий екстрасильний сорт пшениці м’якої озимої Мудрість одеська, адаптований до посушливих умов

  • О. Уліч -
  • М. Литвиненко -
  • М. Корхова -
  • В. Хахула -

Анотація

Мета. Дослідити продуктивність, якість зерна та адаптивні властивості нового сорту пшениці м’якої озимої Мудрість одеська в порівнянні зі стандартами. Методи — польовий, лабораторний, порівняльний, статистичний, розрахунковий, експерименту, аналізу. Результати. Дослідженнями установлено, що новий сорт Мудрість одеська за багатьма параметрами морфологічних ознак, агробіологічних властивостей, і особливо якісних показників зерна, значно відрізняється від інших зареєстрованих сортів. За сортотипом Мудрість одеська подібна першому універсальному сорту Альбатрос одеський, який за комплексом агробіологічних цінних ознак є шедевром вітчизняної селекції. Сорт має підвищену потребу в яровизації (40–45 діб), що вважається певним позитивом, оскільки затримується початок розвитку зачатків репродуктивних органів в осінній період, підвищується стійкість генотипу до несприятливих чинників у період зимівлі. Це дає змогу за потреби сіяти сорт у ранні строки сівби. Рослини сорту характеризуються підвищеною морозо- та зимостійкістю, доброю посухо- та жаростійкістю. Відзначено, що зерно сорту Мудрість одеська містить не лише високу масову частку білка (13,3–14,6 %) і клейковини (29–34 %), а й має специфічні максимально виражені фізико-технологічні показники екстрасильної пшениці із силою борошна 486–527 а. о., що перевищує сорт-стандарт Подолянку на 0,7–1,2% за масовою часткою білка, на 2–3% — за масовою часткою клейковини та на 90–130 а. о. — за силою борошна. Сорт поєднує в собі низку важливих генетично зумовлених властивостей — добру продуктивність, високу силу борошна та посухостійкість. Висновки. Сорт Мудрість одеська за показниками продуктивності, якості зерна та адаптивними властивостями значно перевищує потужний сорт-стандарт Подолянку, має виключне поєднанням в найкращому співвідношенні пластичності й стабільності одночасно з високою врожайністю та силою борошна. Ці властивості досліджуваного сорту вирізняють його серед інших зареєстрованих сортів і дають змогу рекомендувати його для поширення в зонах Лісостепу та Степу.
Опубліковано
2022-04-25