Науково-методичні засади дистанційного агроекологічного моніторингу та прогнозування

  • О. Фурдичко -
  • О. Тараріко -
  • Т. Ільєнко -
  • С. Коковіхін -
  • М. Солоха -

Анотація

Мета. Удосконалення системи дистанційного агроекологічного моніторингу та прогнозування впливу потепління клімату на врожайність зернових культур. Методи та матеріали. Для визначення кліматичних показників земної поверхні використано супутникові дані NOAA STAR NESDIS (National Environmental Satellite Data Information Services). Уплив потепління на стан рослинності визначали за супутниковим індикатором NDVI з сайту STAR NESDIS NOAA — Satellite Applications and Research of NOAA’S National Environmental Satellite Data Information Services — Центру використання супутникових досліджень та інформації Національного управління по дослідженню океану та атмосфери США. Ерозійна деградація агроландшафтів виконувалась із використанням безпілотного літального апарату типу літаюче крило. В якості сенсору було використано камеру Pentax W60, з такими налаштунками фотокамери: 1/2,3» CCD-матриця, затвор при зйомці 1/5-1/320. ISO 50-1600 у режимі Digital SR (5 Мп), у режимі серійної зйомки. Маршрути зйомки було побудовано у вигляді спіралі, щоб уникнути спотворень ортофотопланів при аналізі. Аналіз проводився за допомогою ПЗ: AgisoftPhotoscan, ErdasImage. Результати. Представлено інформацію виконання нової програми досліджень Національної академії аграрних наук «Супутниковий агроекологічний моніторинг, управління агроресурсами та прогнозування впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем («Агрокосмос») за матеріалами звітної доповіді академіка НААН О.І. Фурдичко за 2021р. Показано, що використання технологій ДЗЗ/ГІС є ефективним інструментом оперативного моніторингу агроландшафтів, вологозабезпечення, прояву посушливих явищ, ерозійної деградації ґрунтів і прогнозування впливу потепління клімату на врожай зернових культур. Установлена ефективність використання супутникових індикаторів при прогнозуванні продуктивності зернових культур. Висновки. За опублікованими джерелами та експериментальними даними встановлено, що в системі агроекологічного моніторингу дистанційні методи досліджень є ефективним інструментом отримання оперативної інформації про стан агроресурсів, вологозабезпечення, прояв процесів опустелювання, ерозійної деградації ґрунтів і  прогнозування. За супутниковими даними можна здійснювати індексний аналіз продуктивності сільськогосподарських культур і здійснювати ранній прогноз їхньої урожайності. Доведено доцільність використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у визначенні ерозійної деградації ґрунтів. Запропоновано відповідну методику використання безпілотних літальних апаратів, яка апробована на території Богодухівського адміністративного району Харківської обл.
Опубліковано
2022-04-25