Перспективи використання місцевих сировинних ресурсів у виробництві поліпшувачів ґрунту

  • Є. Cкрильник -
  • К. Артем’єва -

Анотація

Мета. Проаналізувати якісні характеристики місцевої сировини різного походження та оцінити перспективи її раціонального використання як джерела органічних речовин для виробництва різних видів поліпшувачів і вторинних сировинних ресурсів в Україні для виробництва різних видів поліпшувачів ґрунту, лабораторний — для дослідження агрохімічних властивостей основних видів місцевих сировинних ресурсів, проведеного за атестованими методиками з наступною статистичною обробкою даних. Результати. Наведено агрохімічну характеристику удобрювально-меліоративних матеріалів органічного та мінерального походження, що розглядаються як джерело поживних елементів й органічних сполук, і можуть бути застосовані для виготовлення поліпшувачів ґрунту після проведення відповідних технологічних рішень. Більшість з проаналізованих матеріалів характеризується значним потенціалом для гумусоутворення в ґрунтах. Висновки. Розв’язання еколого-ресурсної ситуації в Україні, значною мірою залежить від поводження з місцевою сировиною, бо вона є основним чинником забруднення довкілля, у ній «заморожено» певну частину ресурсного та енергетичного потенціалу. Це впливає на збалансованість розвитку господарства України як в екологічному, так і в ресурсному аспекті. Доведено, що з органічною місцевою сировиною в ґрунт надходить складний комплекс різних за хімічним складом, ступенем стійкості та реакційною здатністю органічних сполук, що зумовлюють значний меліоративний потенціал поліпшувачів ґрунту. Залучення до виробництва поліпшувачів ґрунтів місцевих сировинних ресурсів різного генезису, впровадження технологій переробки для поліпшення їхніх меліоративних властивостей, дасть можливість отримати якісний продукт, збалансований за вмістом гумусових і поживних речовин.
Опубліковано
2022-04-25