Професор А.Є. Зайкевич — один із фундаторів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи, відомий учений-аграрій, фізіолог рослин

  • В. Вергунов -

Анотація

Мета — розкрити основні віхи життєвого й творчого шляху, узагальнити найвагоміші наукові здобутки талановитого вченого-аграрія, одного з організаторів і методологів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи А.Є. Зайкевича. Методи: загальнонаукові — аналіз, синтез, класифікація; історичні — проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, ретроспективний та біографічний. Результати. Доведено, що А.Є. Зайкевич сприяв становленню Харківської селекційної, Іванівської дослідно-селекційної, Верхнєдніпровської, Романівської, Верхняцької, Уладівської сільськогосподарських дослідних станцій, а також Лубенської дослідної станцій з культури лікарських рослин, організував першу мережу дослідних полів на українських землях. Вперше в історії галузевого дослідництва відпрацював дієвий взаємодоповнюючий механізм координації організаційного комплексу досліджень. Заклав основи повноцінної методики дослідної справи, або проведення польового експерименту. Висновки. Визначено, що він один із перших серед вітчизняних учених на науковій основі досліджував культуру буряків цукрових і застосував поляриметричний метод для визначення їхньої цукристості. Йому належать вагомі здобутки з питань удобрення різних типів ґрунтів. Науковець обґрунтував напрями поліпшення вітчизняних сортів пшениці, розробив методику оцінки її ботанічних ознак, кореневої системи та розвитку підземних органів і кущення на фоні визначених природних факторів та хімічного складу вирощеної продукції. Провів спеціальні досліди з акліматизації американської люцерни і вивів новий сорт люцерни Грімм.
Опубліковано
2022-04-25