Темно-сірі опідзолені гумусово-деградовані ґрунти на лесових островах (опіллях) Чернігівського Полісся: стан і перспективи відновлення

  • С. Канівець -
  • М. Селінний -
  • С. Хмарна -
  • І. Шабанова -

Анотація

Мета. Вивчити рекреаційний вплив дібровної рослинності на перспективи відновлення родючості та природних властивостей темно-сірих опідзолених гумусово-деградованих ґрунтів. Методи. Експедиційно-польовий, морфологічно-генетичний, порівняльно-аналітичний, аграрно-аналітичний. Результати. Уперше описано темно-сірі опідзолені ґрунти з гумусово-деградованим освітленим орним шаром. Вони залишилися поза увагою під час обстежень ґрунтового покриву України, хоча в орній частині містять на 20–30% менше гумусу, ніж у підорній. Ґрунти дуже вилугувані, сильнокислі, ненасичені на основи (на 50–60%). Показано часткове відновлення освітленого шару під впливом дібровної лісосмуги. Висновки. В опіллях поліських лесових островів серед темнозабарвлених ґрунтів із гумусово-деградованими горизонтом трапляються і темно-сірі опідзолені ґрунти. Першопричиною втрат гумусу в ріллі є його нестійкість до мінералізації в умовах доброго зволоження, посиленої аерації та активізації мікробіологічної діяльності.
Опубліковано
2022-05-25