Вплив диференціювання доз хімічного меліоранту на показники галогенезу темно-каштанового солонцюватого ґрунту

  • О. Носоненко -
  • М. Захарова -
  • Л. Воротинцева -
  • Ю. Афа­насьєв -

Анотація

Мета. Установити закономірності впливу внесення різних доз гіпсу на сольові та фізико-хімічні показники темно-каштанового слабосолонцюватого ґрунту (рН, уміст водорозчинних солей і ввібраних катіонів) та ступінь їхньої неоднорідності. Методи. Польовий — для вивчення впливу гіпсу на властивості темно-каштанового ґрунту, лабораторно-аналітичний — для визначення сольових і фізико-хімічних показників, математико-статистичний — для оцінки достовірності результатів досліджень. Результати. Внесення кальцієвого меліоранту гіпсу зумовило зниження реакції ґрунтового розчину на 0,5–0,7 одиниці рН, спричинило розсолонцювання ґрунту за абсолютним і відносним показниками солонцюватості. За вмістом токсичних солей у ґрунті зміни відсутні. Строкатість ґрунту за показником рН водного мала тенденцію до зменшення і була слабкою до початку досліду і після його завершення. Гіпсування сприяло зниженню ступеня неоднорідності обох показників солонцюватості до слабкого (зменшення коефіцієнтів варіації з 12,01 до 7,29% і з 11,97 до 6,94%), проте диференціація доз унесення гіпсу не сприяла вирівнюванню показників солонцюватості темно-каштанового ґрунту порівняно з варіантами, де меліорант вносили рівномірно. Висновки. Ґрунт у варіантах із середнім максимальним і диференційованим рівнями внесення гіпсу перейшов у розряд несолонцюватих. За ефектом розсолонцювання варіанти із середнім і диференційованим рівнями внесення гіпсу виявилися майже однаковими. Проте середня доза гіпсу у варіанті з диференційованим рівнем унесення була на 0,86 т/га меншою. Найбільшою мірою вирівнялися показники солонцюватості у варіантах із мінімальним і максимальним рівнями внесення гіпсу. Диференціювання доз унесення гіпсу порівняно з варіантами його рівномірного внесення не вплинуло на ступінь неоднорідності показників солонцюватості темно-каштанового ґрунту.
Опубліковано
2022-05-25