Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва

  • О. Корнійчук -

Анотація

Мета. Проаналізувати сучасну структуру посівних площ основних груп польових культур і визначити потенціал пріоритетних біоенергетичних культур для виробництва відповідних видів біопалива. Методи. У процесі дослідження застосовано такі загальні та спеціальні наукові методи: гіпотез, діалектичний та аналітичних узагальнень, монографічний, графічно-табличний, прогнозування, абстрактно-логічний. Результати. Аналітичні результати свідчать про доцільність використання основної і побічної продукції пшениці озимої, кукурудзи на зерно, соняшнику, ріпаку і кользи та сої для формування сировинної бази у процесі виробництва біопалива на промисловому рівні. Використання основної і побічної продукції буряків цукрових, картоплі та кукурудзи кормової як сировини для виробництва біопалива потребує значного нарощування їхніх валових зборів завдяки незначному розширенню посівних площ та зростанню рівнів продуктивності з одиниці площі. Окреслена ситуація щодо розглянутих сільськогосподарських культур біоенергетичного значення матиме аналогічні тенденції в недалекому майбутньому, що підтверджено проведеними розрахунками та отриманими прогнозними даними на період до 2025 р. Висновки. Одним із основних напрямів удосконалення вітчизняного біопаливного виробництва є збалансований процес його переведення на шлях інтенсифікації та інноваційно-інвестиційного розвитку, забезпечивши оптимізацію посівних площ для формування сировинної бази. Використання сільськогосподарської продукції для виробництва біологічної енергії сприятиме збільшенню обсягів споживання дешевих відновлюваних енергоносіїв, передусім в аграрному секторі економіки, забезпечивши зростання національної конкурентоспроможності.
Опубліковано
2022-05-25