Дослідження умов раціонального комплектування орних машинно-тракторних агрегатів

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • В. Надикто -
  • В. Кюрчев -

Анотація

Мета. Поліпшити експлуатаційно-технологічні параметри орного машинно-тракторного агрегату способом визначення умов раціонального поєднання конструктивних параметрів плуга й агрегатуючого трактора. Методи. Теоретичні дослідження здійснено на підставі використання основ теоретичної механіки та теорії сільськогосподарських машин. Експериментальні дослідження орних агрегатів із визначенням їхніх тягових і експлуатаційно-технологічних показників виконано із застосуванням тензометричного та іншого спеціального мехатронного обладнання. Результати. Використання орного машинно-тракторного агрегата в складі колісного агрегатуючого трактора ХТЗ-170 і начепленого позаду 5-корпусного плуга, налаштованого згідно із розробленою методикою, дало змогу збільшити продуктивність його роботи на 13,4% за одночасного зменшення питомих витрат пального на 15,2%. Висновки. Проведені дослідження дали змогу запропонувати методику налаштування орного машинно-тракторного агрегата, яка передбачає поєднання конструктивних параметрів плуга і трактора для забезпечення найраціональнішого розміщення «центру опору» і точки приєднання першого щодо поздовжньої осі симетрії другого. За результатами польових експериментальних досліджень установлено, що застосування розробленої методики агрегатування колісного енергетичного засобу з орним знаряддям на основі трактора ХТЗ-170 з шинами 16,9R38 та 5-корпусного плуга ПЛН-5-35 порівняно із аналогічним машинно-тракторним агрегатом зі стандартними шинами 23,1R26 дало змогу збільшити продуктивність роботи на 13,4% за одночасного зменшення питомих витрат пального на 15,2%.
Опубліковано
2022-05-25