Сортова специфіка потреб пшениці озимої в елементах живлення в умовах нестійкого зволоження

  • М. Мірошніченко -
  • А. Звонар -
  • Є. Панасенко -

Анотація

Мета. Виявлення особливостей накопичення елементів живлення в продуктивній частині рослин нових сортів пшениці озимої в роки з різними гідротермічними умовами після відновлення вегетації. Методи. На чорноземах типових сортовипробувального полігона після відновлення весняної вегетації в 2018–2020 рр. досліджували надходження NPK, Zn, Mn та Cu до рослин пшениці озимої 4-х сортів-національних стандартів та 8-ми сортів селекції країн ЄС. Результати. Серед сортів іноземної селекції найбільший уміст азоту в зерні за весь період досліджень був у сорту Арктіс (2,34%), серед вітчизняних — сорту Бунчук (2,18%), найменший — у сортів Мандіца (1,62%) та Смуглянка (1,83%). Сорт Розкішна є відносно невибагливим до фосфору і калію, сорт Бодічек — до калію незалежно від умов вегетації. Відзначено й мінливу реакцію споживання. За сприятливих умов зволоження пшениця сорту Анніца збільшувало накопичення РК, сорту Арктіс — Р. Сорт Дарія має сталу високу потребу в Zn та Mn, але змінну потребу в Сu, сорт Матрікс — сталу невисоку потребу в Zn та Mn. Розроблено рекомендації щодо збільшення або зменшення норм унесення NPK, добрив і мікроелементів для кожного досліджуваного сорту зарубіжної селекції відносно норм удобрення сортів-національних стандартів. Висновки. Виявлено сорти, що мають ознаки сталого посиленого або зменшеного накопичення елементів живлення, а також сорти, що змінюють концентрацію NPK і мікроелементів у кінцевій продукції в роки з посушливими та сприятливими погодними умовами весняно-літньої вегетації. Запропоновано проводити тестування живлення нових сортів пшениці під час робіт із сортовипробування для подальшого коригування норм унесення добрив.
Опубліковано
2022-06-25