Нодуляційна здатність, маса рослин та врожайність сої залежно від комплексного застосування препаратів

  • Р. Гутянський -

Анотація

Мета. Визначити комплексний вплив біопрепаратів, протруйника насіння, післясходових гербіцидів, фунгіциду та регулятора росту рослин на кількість і масу азотофіксувальних бульбочок, масу рослин та врожайність насіння сої в умовах Східного Лісостепу України. Методи. Польовий, аналітичний і статистичний. Результати. Погодні умови в роки досліджень істотно впливали на показники кількості та сирої маси бульбочок, сирої маси рослин і рівень урожайності насіння сої. Вплив препаратів біологічного та хімічного походжень на зазначені показники значно різнився за роками досліджень. У середньому за 2016–2018 рр. від використання біологічних і хімічних препаратів доказового негативного впливу на кількість і сиру масу бульбочок на коренях рослин сої в усіх варіантах досліду не виявлено. Їх максимальна кількість (97,9 шт.) та сира маса (1,18 г) на 1-й рослині сформувалася за використання на фоні післясходових гербіцидів (Табезон, 2,0 л/га + Формула, 6 г/га + поверхнево активна речовина Тренд 90, 0,2 л/га — бакова суміш (примордіальні листки сої) + Лемур, 1,5 л/га (2–3 трійчасті листки сої) фунгіциду Аканто Плюс 25, 0,75 л/га у фазі бутонізації та формування бобів. Максимальна сира маса 1 рослини сої (45,9 г) сформувалася за використання досліджуваних гербіцидів на фоні передпосівної інокуляції насіння біопрепаратом Біокомплекс-БТУ, 1,0 л/т. Найбільше підвищилася врожайність насіння сої (0,28 т/га, або 20,7%) порівняно з абсолютним контролем (забур’янений посів без застосування біологічних і хімічних препаратів) за внесення наведеної вище композиції післясходових гербіцидів на фоні передпосівної обробки насіння фунгіцидно-інсектицидним протруйником Стандак Топ, 1,0 л/т. Висновки. Комплексне застосування біологічних і хімічних препаратів у технологічному процесі обробки насіння та обприскування посівів є перспективним для стимуляції симбіотичної діяльності рослин та підвищення врожайності насіння сої в умовах Східного Лісостепу України.
Опубліковано
2022-06-25