Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні для потреб Королівства Марокко

  • Ю. Татаріко -
  • В. Лукащук -

Анотація

Мета. Оцінити можливості співпраці між Україною та потенційними імпортерами продовольства вітчизняного виробництва на засадах інвестування аграрного виробництва України та взаємовигоди. Методи. Теоретичні методи наукового дослідження: аналіз і синтез, порівняння, класифікація та узагальнення. Результати. Комерційна пропозиція полягає у створенні спільної аграрної виробничої системи на площі 20 тис. га земель державної власності. Проєкт пропонується реалізувати в зоні зрошення Півдня України. Ця територія вирізняється значними тепловими ресурсами, ґрунти мають високий потенціал родючості, що дає змогу за оптимізації умов зволоження на поливі забезпечувати максимальні та стабільні рівні продуктивності орних земель з отриманням продукції високої якості, зокрема овочевої, тваринницької, зерна і кормів. Висновки. У процесі обговорення зацікавленими сторонами було розглянуто різні варіанти умов співробітництва. Один із таких варіантів співробітництва з Королівством Марокко (Сторона — 1) і Україною (Сторона — 2) у сфері сільського господарства — послідовні етапи спільної виробничої та інвестиційної діяльності. Початковим у цих етапах є виробництво зерна кукурудзи і пшениці озимої на землях НААН у зоні зрошення площею 20 тис. га. Один із варіантів співробітництва передбачає такі умови і зобов’язання Сторін: «Сторона — 1» забезпечує інвестиційними ресурсами реалізацію проєктів відновлення і розширення систем зрошення на площі 20 тис. га з орієнтовними капітальними затратами 50 млн дол. США; «Сторона — 2» розробляє і реалізовує на практиці проєкти відновлення і розширення зрошення, забезпечує агротехнологічні процеси безпосередньо виробництва зерна та здійснює його постачання Стороні — 1 у рахунок виконання інвестиційних умов і зобов’язань (250 тис. т).
Опубліковано
2022-06-25