Залежність індивідуальної продуктивності рослин коноплі технічної від норми висіву насіння та сорту за широкорядного способу сівби

  • В. Сучек -

Анотація

Мета. Дослідити ефективність норм висіву насіння та сорту за впливом на продуктивність рослин коноплі технічної за показником кількості насінин з 1 рослини за умови ширини міжрядь 45 см у технології вирощування культури. Методи. Польовий, лабораторний. За схемою згідно з методикою польових досліджень включено фактор А — норми висіву насіння, варіанти — 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8 млн шт./га, фактор В — сорти коноплі посівної Інституту луб’яних культур: НААН ЮСО-31, Гляна, Глесія. Розміщення ділянок рослин коноплі технічної — систематизоване ярусне. Кількість повторень — 4-разова. Для встановлення результативності дії факторів використано порівняльно-статистичний різницевий метод на основі критерію Стьюдента за рівня надійної імовірності Р0,95 та Р0,99. Результати. Технологічний фактор норми висіву насіння за ширини міжрядь 45 см є ефективним чинником за впливом на продуктивність рослин коноплі технічної за показником кількості насінин з 1 рослини. Установлено також ефективність біологічного фактора, тобто вплив сорту коноплі на показники продуктивності рослин за означеним вище параметром. Висновки. Відповідно до норм висіву насіння за варіантів — 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8 млн шт./га за порядком порівняння з більшою нормою висіву за кожного кроку експерименту відбувалося істотне зменшення продуктивності рослин за кількістю насінин на 1 рослині, де показники характеризуються такими даними — 162,9>110,2>85,2>70,8>>61,4 шт. нас. з 1 рослини. За результатами сортової оцінки індивідуальної продуктивності рослин коноплі в середньому по досліду встановлено, що максимальну результативність забезпечував сорт Глесія, де показник становив 114,4 шт. нас./рослину.
Опубліковано
2022-06-25