Гармонізація визначення фосфору і калію в ґрунті за націо­нальними та міжнародними методами

  • М. Мірошниченко -
  • А. Христенко -
  • А. Ревтьє-Уварова -
  • М. Лісовий -

Анотація

Мета. Гармонізувати національні та міжнародні методичні підходи щодо визначення рівня забезпеченості ґрунтів фосфором і калієм. Методи. Статистико-математичний аналіз даних агрохімічних досліджень, паралельних випробувань у різних лабораторіях, літературних і фондових даних щодо забезпеченості ґрунтів елементами живлення. Результати. Розроблено регресійні рівняння для перерахунку результатів визначення вмісту рухомого фосфору і калію в ґрунті за стандартизованими методами Чирікова та Мачигіна в прогнозовані дані за методами Mehlich 3 (для РК) і Olsen (для Р). Установлено, що така конвертація має певні винятки, тому її краще застосовувати лише для якісної оцінки рівня забезпечення ґрунту цими елементами живлення. Для якісної оцінки забезпеченості ґрунтів України запропоновано такі рівні вмісту фосфору (Р) і калію (К) за Mehlich 3: низький — менше за 6 мг/кг і 110, середній — 6–24 і 111–155, підвищений — 25–42 і 156–200 мг/кг, високий — 43–60 і 201–245, дуже високий — понад 60 і 245 мг/кг відповідно. Оцінювати забезпеченість ґрунтів рухомим фосфором за Olsen рекомендовано за такими рівнями: низький — менше за 8 мг/кг, середній — 8–15, підвищений — 16–22, високий — 23–30, дуже високий — понад 30 мг/кг. Висновки. Результати вимірювань умісту рухомого фосфору та калію за методом Мачигіна (ДСТУ 4114) та Чирікова (ДСТУ 4115) можуть бути конвертовані в результати за методами Mehlich 3 або Olsen (лише для Р) для якісного оцінювання рівня забезпеченості ґрунтів цими елементами живлення. Перерахунок результатів із методу Мачигіна дає більш точний результат, ніж із методу Чирікова.
Опубліковано
2022-07-25