Моніторинг забур’яненості посівів сої у короткоротаційній сівозміні

  • М. Ткаченко -
  • Є. Задубинна -
  • О. Цюк -
  • І. Кондратюк -

Анотація

Мета. Здійснити моніторинг видового і кількісного складу бур’янів у посівах сої короткоротаційної зернопросапної сівозміни. Методи. Польовий, лабораторний, розрахунково-порівняльний. Результати. Дослідження проведено впродовж 2016–2021 рр. у стаціонарному 2-факторному польовому досліді на чорноземі типовому в короткоротаційній сівозміні (ячмінь ярий — соняшник — соя — пшениця озима), що містить 3 системи обробітку ґрунту (полицеву, мілку дискову та технологію no-till) і 3 системи удобрення (без добрив, ресурсоощадну мінімізовану, інтенсивну). Наведені дані свідчать про те, що в агроценозі сої основним типом забур’яненості є змішаний, який складається з малорічного однодольно-двосім’ядольного і супутнього коренепаросткового. Установлено, що найбільшу частку (45–55%) мають пізні ярі види. Частка ранніх ярих бур’янів становить 18–26%, озимих і зимуючих — 7,0–24, багаторічних видів — 8–18% від загальної кількості. Найменшу чисельність бур’янів у посівах сої зафіксовано за полицевого обробітку ґрунту. Висновки. В умовах зони нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу в короткоротаційній сівозміні за тривалого застосування різних систем основного обробітку ґрунту на чорноземі типовому неглибокому малогумусному за вирощування сої встановлено, що система основного обробітку ґрунту, яка ґрунтується на проведенні полицевого обробітку, має значні переваги щодо зменшення забур’яненості посівів сої над системою безполицевого обробітку дисковими знаряддями і технологією no-till. З’ясовано, що за інтенсивної системи удобрення в більшій кількості інтенсивно розвиваються щириця загнута (Amaranthus retroflexus L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli (L.) Roem. et Schult.). На фоні без застосування добрив поширюються зірочник середній (Stellaria media (L.) Vill.), гірчак шорсткий (Polygonum scabrum Moench.), тоді як за ресурсоощадної мінімізованої системи удобрення їх кількість зменшується за рахунок підвищення конкурентоздатності культури. Застосування полицевого обробітку призводить до поширення в агроценозі сої дводольних видів бур’янів. За безполицевих обробітків відбувається збільшення кількості малорічних однодольних і дводольних видів бур’янів.
Опубліковано
2022-07-25