Продуктивність бугайців та якість м’язової тканини і печінки за використання високобілкових кормів у раціонах

  • І. Савчук -
  • С. Ковальова -
  • З. Тимошенко -
  • І. Ящук -

Анотація

Мета. Визначити продуктивні та забійні якості бугайців і хімічний склад м’язової тканини та печінки за використання в складі кормових зерносумішей різних високобілкових кормів — люпину вузьколистого та кормових бобів. Методи. Сформовано 2 групи піддослідних тварин: І група (контрольна) — згодовували зерносуміш №1 з люпином вузьколистим (безалкалоїдним); ІІ група (дослідна) — отримувала зерносуміш № 2 з кормовими бобами. Живу масу молодняку великої рогатої худоби визначали індивідуальним зважуванням до ранкової годівлі, оплату корму приростом живої маси — розрахунковим способом, забійні якості — за технологією, прийнятою на м’ясопереробних підприємствах, хімічний склад — за загальноприйнятими методиками. Результати. Оптимізація протеїнового живлення бугайців на відгодівлі завдяки різним високобілковим кормам позитивно позначається на показниках продуктивності (822–870 г) і конверсії корму (109,1–114,1 МДж), не має негативного впливу на забійні якості та хімічний склад найдовшого м’яза спини та печінки. Висновки. Заміна в складі зерносуміші 30% (за масою) люпину на відповідну кількість кормових бобів для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі неістотно знижує середньодобові прирости живої маси (на 5,5%) та збільшує витрати обмінної енергії на одиницю приросту (на 4,6%). За забійними показниками бугайців істотних міжгрупових відмінностей не виявлено. Порівняльний аналіз хімічного складу найдовшого м’яза спини бугайців свідчить, що в м’язовій тканині тварин ІІ (дослідної) групи концентрація сухої речовини, протеїну, жиру та золи була меншою на 0,96%, 0,64, 0,31 і 0,01% абс. відповідно, ніж у І (контрольній) групі.
Опубліковано
2022-07-25