Експериментальні дослідження двовалового очисника головок коренеплодів

  • В. Булгаков -
  • В. Адамчук -
  • І. Головач -
  • В. Надикто -

Анотація

Мета. Підвищити якість доочищення головок коренеплодів гички цукрового буряку способом визначення раціональних параметрів двовалового очисника за результатами проведення його експериментальних досліджень. Методи. Використано методи проведення сучасних експериментальних досліджень, зокрема багатофакторного експерименту зі статистичним обробленням результатів вимірювання за допомогою ПК, сучасного лабораторно-польового обладнання, а також методи польових випробувань сільськогосподарських машин. Результати. Проведено польові експериментальні дослідження причіпленого позаду до просапного колісного агрегатуючого трактора очисника головок коренеплодів цукрового буряку нової конструкції. Цей очисник дає змогу остаточно очищати головки коренеплодів буряку цукрового на корені, з яких попередньо вже був зрізаний основний масив гички, але залишилися рештки. Також розроблено нову лабораторно-польову експериментальну установку, яка дає змогу в польових умовах моделювати роботу одиничного очисника головок коренеплодів. Одержано графічні залежності залишків гички на головках коренеплодів від конструктивних і кінематичних параметрів очисника. Це дало змогу встановити раціональні конструктивні й технологічні параметри двовалового очисника для його використання у виробничих умовах. Висновки. Істотного підвищення якості доочищення головок коренеплодів цукрового буряку на корені від залишків після зрізування основного масиву гички можна досягти вдосконаленням конструкції доочисника. Такою конструкцією є двоваловий очисник з горизонтальними валами, оснащений гнучкими очисними лопатями, які шарнірно встановлені в обоймах, розташованих із відповідними кроками по довжинах цих валів. Для отримання найкращих показників якості роботи двовалового очисника при видаленні залишків гички зі сферичних поверхонь головок коренеплодів буряку цукрового визначено його кінематичні й конструктивні параметри.
Опубліковано
2022-07-25