Стратегічне управління продуктивністю агроценозів у системі осушуваного землеробства

  • С. Рижук -

Анотація

Мета. Удосконалити зональні агротехнологічні аспекти вирощування ринково орієнтованих культур у системі осушуваного землеробства. Методи. Закладання досліду та проведення досліджень здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик польових і лізиметричних дослідів у землеробстві та рослинництві. Результати. Наведено результати експериментальних досліджень щодо ведення високоефективного керованого землеробства на осушуваних землях, яке забезпечує створення найсприятливіших умов для формування високопродуктивних агроценозів і розширення їх продуктивних функцій у зоні Полісся. Досліджено вплив цілеспрямованої оптимізації технологічних параметрів основних ланок меліоративного землеробства: водно-повітряного і поживного режимів осушуваного ґрунту з використанням сівозмінного фактора на формування врожайності товарного зерна комерційно привабливих культур. Удосконалено адаптивні до умов Полісся системи удобрення під інтенсивні технічні культури. Досліджено вплив додаткового регулювання водно-повітряного режиму осушуваного ґрунту відповідно до вимог культур (сприятливі умови зволоження) на їхню урожайність. Оновлено й уточнено нормативи витрат біогенних елементів живлення на формування врожаю. Визначено економічні параметри технологій — точки беззбитковості, за яких досягається ефективне вирощування культур. Оцінено потенціал продуктивності запропонованої інтенсивної короткоротаційної сівозміни, спрямованої на ринкові умови господарювання. Висновки. Стратегічне управління водно-повітряним і поживним режимами ґрунту з ефективним живленням рослин в умовах досконалої меліоративної системи дає змогу в зоні Полісся підвищити продуктивність ріллі в 2,8 раза (з 40 ц/га к. од. до 110 ц/га), що забезпечує ефективний розвиток рослинницької галузі на цій території та раціональне використання ресурсного потенціалу осушуваних земель.
Опубліковано
2022-07-25