Розробка жирової основи косметичних засобів для волосся

  • Н. Ситнік -
  • В. Мазаєва -
  • З. Федякіна -
  • Ю. Нечитайло -

Анотація

Мета. Визначити оптимальне співвідношення компонентів у жировій основі косметичного засобу та дослідити період індукції отриманої суміші. Методи. Періоди індукції зразків олій та їх сумішей досліджено методом диференційної сканувальної калориметрії. Сумарну кількість вітаміну Е в дослідних зразках олій визначено за допомогою хроматографічного аналізу. Результати. На основі математичного планування та експериментальних досліджень отримано математичну модель залежності періоду індукції від масової частки компонентів у жировій суміші. За допомогою встановленої залежності розраховано жирову основу косметичного засобу з 3-х компонентів: кукурудзяної олії х1=0,30; кунжутної олії х2=0,30; олії жожоба х3=0,40, період індукції якої становить 501,94 хв. Для збільшення кількості природного вітаміну Е та періоду індукції до 3-компонентної жирової основи косметичного засобу додали кокосову олію. Створено нову жирову основу, яка складається з таких компонентів: кукурудзяної олії х1 = 30%; кунжутної олії х2=30; олії жожоба х3=20, кокосової олії х4=20%. Період індукції суміші, встановлений за допомогою диференційної сканувальної калориметрії, — 531,81 хв. У жирової основи косметичного засобу, що має 4 компоненти, період індукції вищий та вона є стабільною до процесів окиснювального псування. Висновки. Одержані наукові результати дають змогу використовувати стабільну до окиснювального псування жирову композицію, до складу якої входять корисні для волосся жирові компоненти.
Опубліковано
2022-07-25