Інституціональне забезпечення функціонування продовольчої системи України в сучасних кризових умовах

  • Я. Гадзало -
  • І. Ібатуллін -
  • Ю. Лузан -

Анотація

Мета. Визначити особливості та обґрунтувати шляхи вдосконалення інституціонального забезпечення стійкості функціонування продовольчої системи України в сучасних кризових умовах. Методи. Використано діалектичний і логічний методи наукового пізнання, комплексне вивчення сучасних тенденцій та сукупність методів аналізу статистичних даних, які характеризують функціонування продовольчої системи України в кризових умовах. Результати. Окреслено основні тенденції та запропоновано обґрунтовані пропозиції для вдосконалення інституціонального забезпечення функціонування продовольчої системи України в сучасних кризових умовах. Дослідження підтверджують, що криза, пов’язана з воєнною агресією на Україну істотно погіршує продовольчу безпеку держави. Подолання таких загроз сприятиме вдосконаленню законодавства, перегляду функцій, повноважень і відповідальності органів державної влади, установленню відповідних заборон, обмежень та стимулів для діяльності суб’єктів аграрного підприємництва в умовах воєнного стану. Пропонується тимчасово запровадити механізми формування державних ресурсів на окремі види продовольчих товарів, відновити функції Аграрного фонду України з регулювання продовольчого ринку, застосувати ряд інших інституціональних чинників. У зв’язку з отриманням статусу України як кандидата в члени ЄС запропоновано дії щодо ефективного входження до інституціональної системи співтовариства. Висновки. Завдання, які постали перед аграрним сектором економіки України в сучасних кризових умовах, потребують відповідної модернізації його інституціонального забезпечення. Підготовку обґрунтованих пропозицій та організацію стабільного продовольчого забезпечення населення мають здійснювати центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики разом з іншими органами виконавчої влади й самоврядування та суб’єктами господарювання. Важливим шляхом розв’язання кризових явищ є євроінтеграція.
Опубліковано
2022-08-25