Ефективність вирощування зернових культур за органічного землеробства на схилових агроландшафтах

  • Л. Коломієць -
  • І. Шевченко -
  • В. Повидало -
  • О. Терещенко -

Анотація

Мета. Визначити ефективність елементів технології вирощування зернових культур на схилових агроландшафтах для виробництва органічної продукції. Методи. Польовий — для спостереження за ростом і розвитком рослин, формуванням урожайності й оцінки елементів технології вирощування; вимірювальний і вимірювально-ваговий — для визначення врожайності культур; лабораторний — для визначення якісних характеристик агрохімічних і фізико-хімічних властивостей; статистичний — для встановлення достовірності отриманих результатів досліджень; розрахунково-порівняльний — для оцінки економічної ефективності основних елементів технології вирощування. Результати. За органічного землеробства застосування ґрунтозахисного безполицевого обробітку ґрунту та внесення біопрепаратів забезпечило високий ґрунтозахисний ефект деградованих схилових агроландшафтів і зростання врожайності пшениці озимої на 28%, ячменю ярого — 15%. Доведено позитивний ефект від унесення біопрепаратів на посіви зернових культур за органічного землеробства, що поліпшує показники якості зерна. Установлено ефективність способів основного обробітку ґрунту за урахування біологічних особливостей сільськогосподарських культур у ланці ґрунтозахисної сівозміни, визначено продуктивність зернових культур (пшениця озима та ячмінь ярий), за використання біопрепаратів і застосування заходів із захисту ґрунтів від ерозії, що сприяє поліпшенню екологічної та економічної ситуації. Встановлено ефективність органічного землеробства за застосування безполицевого обробітку ґрунту та внесення біопрепаратів, що забезпечило отримання найвищого врожаю пшениці озимої 3,78–3,79 т/га, ячменю ярого — 2,45–2,46 т/га відповідно. Висновки. Використання запропонованої органічної технології вирощування пшениці озимої і ячменю ярого на засадах біологізації є ефективним і актуальним для умов Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що кращим агрозаходом є безполицевий обробіток ґрунту та внесення біопрепаратів, завдяки чому зростає продуктивність рослин і формується найвища середня врожайність зерна.
Опубліковано
2022-08-25