Відтворювальні якості та економічна ефективність використання свиноматок різного рівня адаптації та експлуатаційної цінності

  • В. Халак -
  • Б. Гутий -

Анотація

Мета. Дослідити відтворювальні якості та розрахувати економічну ефективність використання свиноматок різного рівня адаптації та експлуатаційної цінності; на основі одержаних даних визначити критерії добору високопродуктивних тварин. Методи. Зоотехнічні, статистичні, чистопородне розведення. Оцінку свиноматок великої білої породи угорського походження за показниками довготривалої адаптації, експлуатаційної цінності та відтворювальних якостей проводили з урахуванням таких кількісних ознак: тривалість життя свиноматки, міс.; тривалість племінного використання свиноматки, міс.; одержано опоросів; одержано поросят усього, гол.; одержано живих поросят усього, гол.; багатоплідність, гол.; маса гнізда на час відлучення у віці 28–32 доби, кг; збереженість поросят до відлучення,%. Результати. Установлено, що свиноматки великої білої породи угорського походження характеризуються високими показниками довготривалої адаптації, експлуатаційної цінності і відтворювальних якостей. Так, тривалість їхнього життя становить 44,1±1,97 міс. (Сv=35,27%), тривалість племінного використання — 32,8±1,95 міс. (Сv=46,91%), індекс «рівень адаптації» — 5,48–27,20 бала. Збереженість поросят до відлучення у віці 28–32 доби у свиноматок піддослідних груп становить 90,1–94,4%. Свиноматки категорії «висока експлуатаційна цінність» переважали ровесниць категорії «низька експлуатаційна цінність» за показниками: одержано опоросів, одержано живих поросят, багатоплідність, маса гнізда на час відлучення у віці 28–32 доби у середньому на 46,67%. Збереженість поросят до відлучення у віці 28–32 доби у свиноматок різної експлуатаційної цінності становила 91,3–100%. Висновки. Тварини категорії «висока експлуатаційна цінність», а також свиноматки з мінімальним значенням індексу «рівень адаптації» (5,48–8,20 бала) переважають ровесниць протилежних груп за багатоплідністю на 8,62–19,64%, масою гнізда на час відлучення — 6,50–13,34% відповідно. Зазначене сприяло одержанню максимальної прибавки додаткової продукції від свиноматок піддослідних груп на рівні 3,41–4,99%.
Опубліковано
2022-08-25