Дослідження умов доцільності застосування подвоєних або потроєних шин колісних енергетичних засобів

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • В. Надикто -
  • В. Кюрчев -
  • В. Камінський -

Анотація

Мета. Визначити і обґрунтувати умови, за дотримання яких використання подвоєних/потроєних рушіїв колісних енергетичних засобів замість одинарних буде доцільним. Методи. Теоретичні дослідження виконано на підставі використання основ теорії тракторів і сільськогосподарських машин. Об’єкт досліджень — універсально-просапний трактор МТЗ-1221, передній міст якого вивчали у варіантах з одинарними, подвоєними і потроєними рушіями. Ущільнення ґрунту в зонах проходу цих рушіїв приймали за аргумент функції урожайності сільськогосподарської культури (ячменю ярого). Результати. Розрахунками установлено, що інтенсивність зменшення глибини колії, ущільнення ґрунту і підвищення урожайності вирощуваної культури (ячменю ярого) вища за застосування подвоєного рушія порівняно з одинарним і нижча у разі заміни подвоєного колісного рушія потроєним. Завдяки застосуванню потроєного колісного рушія замість одинарного глибина створюваної колії зменшується. Висновки. Отримано нову аналітичну залежність, яку можна використовувати під час оцінювання доцільності застосування подвоєних або потроєних рушіїв колісних енергетичних засобів для зменшення їх ущільнювального впливу на ґрунт і відповідного підвищення урожайності вирощуваної сільськогосподарської культури. Оцінюванням застосування різної кількості передніх колісних рушіїв на прикладі трактора МТЗ-1221 установили, що інтенсивність зменшення глибини колії, ущільнення ґрунту і підвищення врожайності вирощуваної культури (ячменю ярого) вища за подвоєного рушія порівняно з одинарним і нижча у разі заміни подвоєного колісного рушія потроєним. Використання потроєного колісного рушія замість одинарного зумовлює в зоні його проходу зменшення глибини створюваної колії щонайменше на 30%, зменшення ущільнення ґрунту на 42% і збільшення урожайності вирощуваної культури у 2,2 раза.
Опубліковано
2022-08-25