Вплив елементів технології на врожайність насіння ліній — батьківських компонентів гібридів кукурудзи в умовах краплинного зрошення

  • Р. Вожегова -
  • Ю. Лавриненко -
  • В. Сучкова -
  • Т. Марченко -
  • О. Пілярська -

Анотація

Мета. Визначити вплив густоти рослин та обробітку препаратом Ретенго® на масу 1000 зерен та врожайність насіння ліній — батьківських компонентів гібридів кукурудзи за умов зрошення. Методи. Дослідження проведено з використанням польових (визначення врожайності ліній — батьківських компонентів), лабораторних (маси 1000 зерен), аналітичних і математично-статистичних методів. Результати. Максимальна врожайність середньоранньої лінії ДК247 у середньому за фактором густоти рослин 90 тис. росл./га становила 4,70 т/га, середньостиглої лінії ДК 205710 за густоти 80 тис. росл./га — 5,42 т/га, середньопізньої лінії ДК 445 за густоти 70 тис. росл./га — 7,08 т/га насіння. Найбільш продуктивна середньопізня лінія ДК445 — батьківський компонент гібридів Віра, Гілея, Арабат негативно реагує на загущеність посівів. Урожайність насіння за густоти 100 тис. росл./га знизилася на 1,03 т/га, або на 15% порівняно з урожайністю за оптимальної густоти 70 тис. росл./га. За обробки рослин препаратом Ретенго® збільшився показник маси 1000 зерен на 10–12 г, або на 3,7–5,4% порівняно з контролем без обробки. Обробка рослин рістрегулювальним фунгіцидним препаратом Ретенго® сприяла підвищенню врожайності насіння на 0,29–0,41 т/га, або на 6,3–7,9%. Щільність посіву вплинула на масу 1000 зерен: максимальну масу 1000 зерен у середньому за роки проведення досліджень (252 г) було отримано за густоти 60 тис. росл./га в усіх ліній. Висновки. На ознаку «маса 1000 зерен» ліній — батьківських компонентів впливали група ФАО, густота посіву та обробка препаратом Ретенго®. Кожній лінії — батьківському компоненту властива оптимальна щільність посіву для отримання найвищого врожаю насіння за рахунок дотримання оптимальної площі живлення однієї рослини. Максимальна врожайність середньоранньої лінії — батьківського компонента ДК247 спостерігалася за густоти 90 тис. росл./га і обробки препаратом Ретенго® — 4,94 т/га. Максимальну врожайність середньостигла лінія — батьківський компонент ДК205710 сформувала за щільності посіву 80 тис. росл./га і обробки препаратом Ретенго® — 5,61 т/га. Середньопізня лінія — батьківський компонент ДК445 максимальну врожайність показала за густоти 70 тис. росл./га та обробки препаратом Ретенго® — 7,08 т/га.
Опубліковано
2022-08-25