Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму та прогнозування її врожайності на чорноземі типовому лівобережного Лісостепу

  • М. Лісовий -
  • В. Ніконенко -
  • О. Сліденко -

Анотація

Мета. Оптимізувати норми мінеральних добрив під пшеницю озиму на чорноземах типових і розробити математичні моделі прогнозування її урожайності за рахунок природної родючості ґрунту та добрив в умовах недостатнього зволоження Лісостепу лівобережного високого України. Методи. Польовий, аналітичний, статистичний (багатофакторний регресійний аналіз). Результати. На основі аналітичних обчислень установлено оптимальну норму мінеральних добрив під пшеницю озиму (N60Р70К0) і розраховано прогнозну її врожайність за рахунок природної родючості ґрунту на рівні 5,76 т/га та за рахунок мінеральних добрив — 0,37 т/га. Висновки. Для збільшення валового збору зерна пшениці озимої на чорноземі типовому Лісостепу лівобережного високого оптимальною нормою мінеральних добрива є N60Р70К0, що забезпечує прогнозну врожайність на рівні 6,13 т/га.
Опубліковано
2022-08-25