Основи функціонування малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції

  • Д. Неміш -
  • М. Гуменюк -

Анотація

Мета. Визначити особливості функціонування та потенційні можливості сприяння розвитку малого аграрного підприємництва в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Методи. Методологічною основою досліджень є загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний, аналізу та синтезу, порівняльний, аналітичних групувань. Результати. Установлено, що впродовж останніх років Україна активно розвиває свою діяльність у напрямі поглиблення економічного співробітництва з Європейським Союзом (ЄС) в аграрній галузі. Результати досліджень спільної аграрної політики країн ЄС підтверджують, що вона спрямована на значну підтримку аграріїв. Основою формування аграрного виробництва в європейських країнах визнаються фермерські господарства сімейного типу. Розглянуто вплив поглиблення євроінтеграційних процесів на функціонування суб’єктів малого аграрного підприємництва, визначено основні переваги, які вони можуть отримати. Проведено SWOT-аналіз розвитку малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції. Показано сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, а також відображено орієнтири розвитку, які мають бути враховані при розробленні стратегії поведінки малого аграрного підприємництва в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Висновки. Дослідження основних векторів аграрної політики ЄС й можливостей її застосування в Україні показало, що врахування особливостей розвитку малого аграрного підприємництва в процесі її імплементації сприятиме розв’язанню комплексу теоретичних і практичних проблем регулювання вітчизняного аграрного сектору.
Опубліковано
2022-08-25