Вплив альтернативних систем удобрення на фонд мінерального азоту ґрунту та продуктивність буряків цукрових

  • В. Іваніна -
  • М. Данюк -

Анотація

Мета. Сформувати сприятливі умови азотного режиму ґрунту та досягти високої продуктивності буряків цукрових через оптимізацію строків унесення азотних добрив, уведення до системи удобрення деструктора соломи, мікродобрив і регулятора росту. Методи. Короткотривалий польовий та аналітичний. Результати. Наведено дані досліджень щодо ефективності застосування альтернативних на основі соломи органо-мінеральних систем удобрення, установлено їх вплив на фонд мінерального азоту ґрунту та продуктивність буряків цукрових. Виявлено, що застосування 5 т/га соломи та її поєднання з деструктором Філазоніт, 10 л/га неістотно впливали на фонд мінерального азоту в ґрунті на початку вегетації буряків цукрових. Істотного збільшення запасів мінерального азоту в шарі 0–30 см досягали за внесення N90Р90К90 по фону 5 т/га соломи + Філазоніт, 10 л/га. За осіннього внесення азотних добрив під оранку запаси мінерального азоту в ґрунті були 96 кг/га, весняного в передпосівну культивацію — 111–113 із перевищенням контролю без добрив відповідно на 23 та 38–40 кг/га. Формування високих запасів мінерального азоту в ґрунті навесні за поєднаного внесення соломи і мінеральних добрив сприяло інтенсивному росту і розвитку буряків цукрових й забезпечило високу їхню біологічну продуктивність. Найефективнішими у формуванні біологічного врожаю буряків цукрових були весняні строки внесення азотних добрив. Унесення N90 у передпосівну культивацію на фоні 5 т/га соломи + Філазоніт, 10 л/га + Р90К90 під оранку підвищило врожайність буряків цукрових порівняно з осінніми термінами внесення азотних добрив на 8,3 т/га, збір цукру — на 1,39 т/га. Цукристість коренеплодів незначно залежала від систем удобрення і становила в досліді 17,3–17,6%. Малоефективним було проведення позакореневого підживлення мікродобривом «Folcrop combi» та регулятором росту «Folcrop amin» на фоні альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. Збір цукру завдяки позакореневому підживленню підвищився на 0,19 т/га. Висновки. За внесення азоту в передпосівну культивацію дозою 90 кг/га на фоні 5 т/га соломи + Філазоніт, 10 л/га + Р90К90 під оранку формувалися найвищі запаси мінерального азоту в ґрунті на початок вегетації буряків цукрових. Уміст нітратного азоту становив 19,4–19,6, амонійного — 17,6–18,1 мг/кг ґрунту за запасів мінерального азоту в орному шарі 0–30 см 111–113 кг/га. Порівняно з контролем без добрив запаси мінерального азоту в ґрунті підвищилися на 38–40 кг/га, що створювало сприятливі стартові можливості для інтенсивного росту і розвитку буряків цукрових. Найвищої продуктивності буряків цукрових досягли за внесення азоту в передпосівну культивацію дозою 90 кг/га на фоні 5 т/га соломи + Філазоніт, 10 л/га + Р90К90 під оранку. Урожайність коренеплодів становила 59,5 т/га, цукристість — 17,4%, збір цукру — 10,35 т/га з перевищенням контролю без добрив за врожайністю на 18,3 т/га, збором цукру — на 3,18 т/га.
Опубліковано
2022-10-25