Агробіологічна оцінка бінарних ценозів у змішаних посівах люпину вузьколистого та ячменю ярого в умовах Полісся

  • В. Ратошнюк -
  • О. Вишневська -
  • О. Маркіна -

Анотація

Мета. Знайти способи керування продуктивним потенціалом нових бінарних ценозів з люпином вузьколистим та ячменем ярим, оптимізації норм висіву компонентів у сумішках, системи удобрення за вирощування на зелений корм. Методи. Польовий — короткостроковий стаціонарний дослід, лабораторний — визначення якісних показників корму за загальноприйнятими методиками, обробіток експериментальних даних — за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office Excel. Результати. Упродовж 2016–2020 рр. проведено агробіологічну оцінку гетерогенних ценозів люпину вузьколистого з ячменем ярим за різного їх співвідношення та норм внесення добрив. Виділено бінарні ценози з нормою висіву: люпин вузьколистий — 1,26 млн схожих насінин (сх. н.) (0,7Н) + ячмінь ярий — 1,5 млн сх. н. (0,3Н) та люпин вузьколистий — 1,08 млн сх. н. (0,6Н) + ячмінь ярий — 2 млн сх. н. (0,4Н), де рослини люпину вузьколистого мали найбільшу відносну продуктивність (RY) — 0,88–1,54, достатньо високі показники конкурентоспроможності (0,19–1,47) цінного бобового компонента, відносну продуктивність сумішок (RYM) — 1,95–2,39 та загальну відносну продуктивність посіву (RYT) на рівні 2,43–2,63. Установлені показники співвідношення земельних еквівалентів ценозів (LER) 1,25–2,14 свідчать, що суміші на 25–114 % формують більше врожаю зеленого корму на 1 га, ніж їхні одновидові посіви. Продуктивність бінарних ценозів становить 18,5–28,3 т/га зеленої або 4,8–7,4 сухої маси (2,87–4,98 кормових одиниць, 0,56–0,93 т/га перетравного протеїну, забезпеченість 1 к. од. перетравним протеїном становить 186–222 г), собівартість зеленого корму — 522–631 грн/т. Внесення комплексного мінерального добрива Екоплант сприяло підвищенню продуктивності сумішок на 23–32 % порівняно з контролем. Застосування позакореневої обробки вегетативної маси рослин регулятором росту Грейнактив С сприяло зростанню врожайності зеленої маси на 4–16 % порівняно з відповідними варіантами без проведення обробки. Висновки. Рекомендовано бінарну сумішку для умов Полісся з нормою висіву люпину вузьколистого 0,7Н та ячменю ярого 0,3Н, на фоні удобрення Р55К41 + Екоплант з позакореневою обробкою Грейнактив С, яка здатна забезпечити врожайність зеленої маси корму на рівні 28,3 т/га, або 7,4 т/га сухої маси, збір 4,98 к. од., з виходом 0,93 т/га перетравного протеїну, забезпеченість 1 к. од. перетравним протеїном становить 186 г.
Опубліковано
2022-10-25