Дослідження впливу ширини захвату машинно-тракторного агрегату на його експлуатаційні показники

  • В. Адамчук -
  • В. Булгаков -
  • В. Надикто -
  • В. Кюрчев -
  • В. Камінський -

Анотація

Мета. Підвищити технічну ефективність використання широкозахватних машинно-тракторних агрегатів способом установлення закономірностей щодо зменшення ними невиробничих витрат часу. Методи. Використання основ класичної теорії експлуатації машинно-тракторних агрегатів і методів наукового аналізу отриманих результатів теоретичних досліджень. Результати. Теоретичними дослідженнями установлено, що зі збільшенням ширини захвату агрегату величина коефіцієнта використання ним робочих ходів зменшується до 8% і більше. Інтенсивність цього зменшення тим більша, чим менша довжина гону поля. Зменшення швидкості переміщення широкозахватного машинно-тракторного агрегату на поворотній смузі щодо швидкості робочого руху призводить до небажаного зменшення значення коефіцієнта використання його робочих ходів. Висновки. Отримано нову аналітичну залежність (9), яка розкриває закономірності взаємозв’язку між коефіцієнтом використання робочих ходів машинно-тракторного агрегату з робочою шириною його захвату і параметрами поля (площею та довжиною гону) з урахуванням співвідношення між швидкостями руху на робочому гоні і поворотній смузі. Для утримування невиробничих витрат часу машинно-тракторного агрегату на прийнятному рівні слід ураховувати: 1) коефіцієнт використання робочих ходів широкозахватним агрегатом за незмінного значення його ширини захвату і довжини робочого гону мало залежить від розміру площі оброблюваного поля; 2) кожному значенню ширини захвату агрегату має відповідати певне значення довжини робочого гону поля, визначеного аналітичною залежністю (10); 3) чим більше швидкість руху широкозахватного агрегату на поворотній смузі відрізняється у бік зменшення від швидкості його переміщення на робочому гоні, тим більшим має бути довжина останнього.
Опубліковано
2022-10-25