Оцінка технічного стану та визначення енергетичних характеристик насосних агрегатів головної насосної станції Нижньо-Дніпровської зрошувальної системи

  • М. Ромащенко -
  • В. Попов -
  • М. Таргоній -
  • В. Шліхта -
  • Д. Строкон -
  • В. Говгера -
  • І. Войтович -
  • Т. Матяш -
  • М. Яцюк -

Анотація

Мета. Обґрунтувати організаційно-технічні заходи для забезпечення надійної роботи насосно-силового обладнання головної насосної станції (ГНС) Нижньо-Дністровської зрошувальної системи (НДЗС) та підвищення енергоефективності машинної водоподачі за модернізації НДЗС. Методи. Інформаційно-аналітичний — для аналізу наукових результатів, висвітлених у вітчизняних і закордонних літературних джерелах з проблематики забезпечення надійної роботи насосно-силового обладнання насосних станцій (НС) та енергоефективності машинної водоподачі. Польових досліджень — для визначення енергетичних характеристик і технічного стану насосних агрегатів (НА) за рівнями вібрації із застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та вібромоніторингу. Статистичний — для аналізу експериментальних даних. Результати. Визначено рівні вібрації НА з відцентровими горизонтальними насосами Д4000-95 і приводними асинхронними електродвигунами АН3-2-15-57-2 потужністю 1600 кВт, 1000 об/хв, а також рівні вібрації НА з відцентровими вертикальними насосами 1200В-6,3/100 та приводними синхронними електродвигунами ВДС-2-325/69-2 потужністю 8000 кВт у стаціонарних і перехідних процесах. Надано рекомендації для підвищення надійності роботи насосно-силового обладнання ГНС і зменшення експлуатаційних витрат на електроенергію. Висновки. За рівнями вібрації у стаціонарному режимі роботи насос 1200В-6,3/100 після проведення капітального ремонту має хороший технічний стан. У режимі пуску і впродовж перехідного режиму під час заповнення напірного трубопроводу ГНС виникають підвищені рівні вібрації, які у 2–4 рази перевищують рівні вібрації в стаціонарному режимі його роботи. Такий режим роботи НА з часом може призвести до погіршення його технічного стану, зростання споживання електроенергії, до виходу з ладу підшипника насоса, а також — до виникнення відмов у роботі насосно-силового обладнання.
Опубліковано
2022-10-25