Особливості водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів при вирощуванні на осушуваних землях

  • Г. Воропай -
  • Н. Молеща -
  • Л. Кузьмич -
  • О. Бабіцька -
  • О. Харламов -
  • І. Котикович -

Анотація

Мета. Визначити особливості водоспоживання високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) за їх вирощування на осушуваних землях. Методи. Системний аналіз, узагальнення знань і матеріалів наукових досліджень щодо особливостей водоспоживання сільськогосподарських культур. Результати. Установлено величини сумарного водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів за фазами їхнього розвитку для природно-кліматичних умов Полісся (меліоративна система Сарненської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації (ІВПіМ) НААН, Рівненська обл.), які становлять відповідно 466, 308 та 432 мм, та Лісостепу (осушувально-зволожувальна система «Ромен», Сумська обл.) — відповідно 291, 272 та 279 мм. Доведено, що максимальне водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів припадає на ІІ фазу інтенсивного накопичення органічної речовини і становить 41–54% від загальної його величини. Установлено, що критичним періодом за вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів є період з ІІІ декади червня по ІІІ декаду липня, тому для формування врожаю кормових культур на цей час слід забезпечити підтримання вологості в кореневому шарі ґрунту в оптимальних межах. Отримано залежності формування зеленої маси пайзи, амаранту та кормових бобів від величини їх водоспоживання впродовж періоду вегетації. Висновки. Урахування особливостей водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів та його розподілу за місяцями і декадами вегетаційного періоду для природно-кліматичних умов зони Полісся та Лісостепу дасть змогу вирішувати завдання управління водним режимом ґрунту та диференційованого і надійного їх вологозабезпечення за вирощування на осушуваних землях в умовах сучасних кліматичних змін.
Опубліковано
2022-10-25