Вплив зрошення, ширини міжрядь і густоти рослин на врожайність бавовнику Gossypium hirsutum (L.) в умовах Південного Степу України

  • Р. Вожегова -
  • В. Боровик -
  • Л. Бояркіна -
  • О. Пілярська -
  • Ю. Степанов -
  • Т. Марченко -

Анотація

Мета. Визначити ефективність зрошення скоростиглого середньоволокнистого бавовнику сорту Підозерський 4 в умовах Південного Степу України. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. Результати. На посівах бавовнику за вирощування в неполивних умовах сумарне водоспоживання з шару ґрунту 0 – 100 см становило 2210 – 2587 м3/га. Цей показник збільшувався зі зменшенням ширини міжрядь і норм висіву й істотно залежав від атмосферних опадів упродовж вегетаційного періоду та ґрунтових запасів вологи. Щодо зрошуваних ділянок, то сумарне водоспоживання тут було більшим на 585 – 752 м3/га (2962 – 3172 м3/га). Найбільший коефіцієнт водоспоживання був за зрошення — 1164,3 м3/т, за вирощування бавовнику з міжряддям 60 см і нормою висіву насіння 250 тис. шт./га, а мінімальний — 898,4 м3/т у неполивних умовах з міжряддям 90 см і нормою висіву 350 тис. шт./га. За вирощування бавовнику з різною шириною міжрядь і нормою висіву насіння спостерігається приріст урожайності бавовни-сирцю від застосування зрошення. Висновки. Проведення вегетаційних поливів компенсує недостатню кількість вологи в посушливі роки для формування вищого врожаю бавовни-сирцю. Умови зрошення за ширини міжряддя 60 см і норми висіву насіння 300 тис. шт./га дають змогу рослинам повністю реалізувати свій генетичний потенціал і сформувати максимальну врожайність бавовни-сирцю — 3,07 т/га. У середньому по фактору під впливом агротехнічних заходів вирощування урожайність бавовнику за зрошення зростала на 20,1% порівняно з варіантами без поливів. Оптимальною зрошувальною нормою поливу скоростиглого середньоволокнистого бавовнику сорту Підозерський 4 у Південному Степу України слід вважати 1250 м3/га за 70% НВ.
Опубліковано
2022-10-25