Стале управління ґрунтами як основа продовольчої безпеки: глобальні тренди й національні виклики

  • С. Балюк -
  • В. Хареба -
  • А. Кучер -

Анотація

Мета. Визначити глобальні тренди, національні виклики й перспективи сталого управління ґрунтами як основи для формування продовольчої безпеки. Методи. Економіко-статистичний і монографічний — для аналізу продовольчої безпеки та ролі земель і ґрунтів у її формуванні; кореляційний аналіз і регресійне моделювання — для виявлення тісноти зв’язку між Глобальним індексом продовольчої безпеки, його компонентами, індикаторами та субіндикаторами стану земельних ресурсів у країнах світу та для розроблення моделей залежності; абстрактно-логічний — для теоретичного узагальнення й аналізу результатів дослідження. Як інформаційну основу використано дані щодо Глобального індексу продовольчої безпеки по 113 країнах світу, які оброблено за допомогою програми STATISTICA. Результати. У 2021 р. продовольча безпека України істотно погіршилася й залишається низькою, особливо порівняно із ТОП-10 країн лідерів. До слабких сторін земельних ресурсів України з позицій продовольчої безпеки належать низький уміст органічної речовини в ґрунті та деградація земель, значущість яких істотно зростає в умовах збройної агресії. Ідентифіковано систему кореляційних взаємозв’язків між Глобальним індексом продовольчої безпеки, його компонентами, індикаторами та субіндикаторами стану земельних ресурсів у країнах світу. Установлено, що підвищення субіндикатора вмісту органічної речовини в ґрунті на 1 бал сприяло збільшенню Глобального індексу продовольчої безпеки на 0,215 бала. Висновки. Застосування практик сталого управління ґрунтами сприятиме поліпшенню продовольчої безпеки на різних рівнях управління. Запропоновано пріоритетні напрями наукового забезпечення сталого управління ґрунтами як фундаменту продовольчої безпеки в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення аграрного сектору економіки.
Опубліковано
2022-10-25