Ярослав (Павло) Нємец: помолог та освітянин — забуті сторінки чесько-української історії (до 180-річчя від дня народження)

  • О. Корзун -
  • В. Вергунов -
  • Д. Корзун -

Анотація

Мета. Провести науково-історичний аналіз життєвого і творчого шляхів Я.Й. Нємеца, узагальнити його творчі здобутки з окремих питань садівничої справи, педагогічної науки, організації освітнього та дослідницького процесів на українських теренах. Методи. Загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція та дедукція), історичні (проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, персоніфікації, біографічний). Результати. Установлено причини еміграції Я.Й. Нємеца до Російської імперії. Визначено основні етапи життєвої і творчої долі діяча. Доведено, що Я.Й. Нємец сприяв становленню та розвитку провідних закладів середньої освіти на українських землях ХІХ ст. — Одеського, Рівненського та Вінницького реальних училищ. Був визнаним педагогом-методистом, автором посібників із навчання основ малювання та креслення для середніх навчальних закладів, що сприяло подальшому розвитку педагогічної думки в Україні. Я.Й. Нємец здійснив експедицію на північноамериканський континент з метою вивчення промислового садівництва та опублікував першу в Російській імперії монографію, присвячену цій темі, створивши наукову основу для подальшого вивчення галузі. Висновки. Я.Й. Нємец, чех за походженням, доклав чимало зусиль для розбудови соціокультурного простору України другої половини ХІХ ст., працюючи як педагог, організатор освітнього процесу, науковець і громадський діяч. Упродовж 33-х років він трудився на освітній ниві, удосконалюючи педагогічний процес, налагоджуючи матеріально-технічне оснащення навчальних закладів. Я.Й. Нємец був одним із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні у ХІХ ст., заклавши власний помологічний сад. Він є автором першого в Російській імперії аналізу садівничої галузі США та Канади. Тісні контакти Я.Й. Нэмеца з чеськими фахівцями сприяли інтеграції вітчизняних спеціалістів у європейський науковий простір.
Опубліковано
2022-10-25