Неоднорідність умісту сполук азоту в деяких орних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України

  • І. Пліско -
  • К. Куцова -

Анотація

Мета. Дослідити особливості просторового розподілу вмісту сполук азоту (нітратних та амонійних форм) в орних ґрунтах різного генезису Лівобережного Лісостепу України та обґрунтувати впровадження заходів із точного землеробства. Методи. Інформаційно-бібліографічний — для узагальнення літературних даних та обґрунтування необхідності проведення досліджень; польовий — для розбивки регулярної сітки та відбору зразків ґрунту; лабораторний — для визначення вмісту сполук азоту; статистичний і геостатистичний — для математичної обробки даних та оцінки достовірності отриманих даних. Результати. На основі аналізування літературних джерел визначено роль азотних сполук у живленні рослин. Підтверджено наявність неоднорідного в просторово-часовому континуумі розподілу вмісту сполук азоту (амонійних і нітратних форм) упродовж періоду спостережень. Відзначено важливу роль гранулометричного складу ґрунтів у просторовому розподілі вмісту сполук азоту в досліджуваних ґрунтах. Установлено, що нітратні сполуки азоту є більш динамічними порівняно з амонійними, що дає змогу проводити діагностику та рекомендувати впровадження заходів із точного землеробства саме за вмістом нітратного азоту. Висновки. За період спостережень зафіксовано зміни просторової структури поширення амонійних і нітратних форм азоту в межах 2-х земельних ділянок (полів), розташованих у Харківському р-ні Харківської обл. Доведено, що забезпечення ґрунтів азотом визначається наявністю неоднорідних форм рельєфу і меншою мірою, генетичним складом ґрунтів. На основі геостатистичної обробки даних підтверджено наявність неоднорідності вмісту сполук азоту в досліджуваних ґрунтах. Установлено, що нітратні сполуки є більш нестійкими в просторі і часі впродовж періоду спостережень порівняно з амонійними, що дає змогу рекомендувати впровадження заходів із точного землеробства, зокрема диференційованого внесення азотних добрив на основі діагностики вмісту нітратного азоту в ґрунтах.
Опубліковано
2023-01-25