Особливості технології вирощування гібридів соняшнику кондитерського типу в умовах східної частини Лісостепу України

  • В. Кириченко -
  • К. Макляк -
  • Н. Леонова -
  • В. Коломацька -
  • О. Леонов -

Анотація

Мета. Визначити вплив густоти стояння рослин і дози внесення добрив на врожайність і масу 1000 насінин гібридів F1 соняшнику кондитерського типу. Методи. Польові, лабораторні, математико-статистичні. Результати. Середня врожайність гібридів соняшнику кондитерського типу, вирощених за густоти 28,6 тис. росл./га, перевищила їх урожайність за густоти 20,4 тис. росл./га на 0,01 – 0,43 т/га залежно від року досліджень і дози добрив. Середня маса 1000 насінин за густоти 20,4 тис. росл./га перевищила масу 1000 насінин за густоти 28,6 тис. росл./га на 6,0 – 14,8 г. Найбільший приріст урожаю та маси 1000 насінин отримано за дози внесення добрив N45P45K45: +0,21 т/га і +6,5 г до контролю (без унесення добрив) за густоти 28,6 тис. росл./га; +0,18 т/га і +5,4 г до контролю — за густоти 20,4 тис. росл./га. Максимальну врожайність насіння забезпечив гібрид Форсаж — 3,97 т/га (2016 р., 28,6 тис. росл./га, N45P45K45). Гібриди кондитерського типу Гудвін і Насолода сформували максимальну масу 1000 насінин 123,0 і 121,2 г відповідно (2018 р., 20,4 тис. росл./га, N45P45K45), яка перевищила масу 1000 насінин стандарту — великоплідного сорту на 7,2 і 5,4 г. У посушливий 2017 р. маса 1000 насінин гібридів Гудвін і Насолода за густоти 20,4 тис. росл./га була більше 95,6 г. У зволоженому 2020 р. маса 1000 насінин гібридів Гудвін і Насолода, навіть за густоти 57,1 тис. росл. / га, становила 88,6 – 92,5 г. Висновки. На врожайність насіння і масу 1000 насінин гібридів соняшнику кондитерського типу значно впливають густота стояння рослин, доза внесення добрив і погодні умови впродовж вегетаційного періоду. Найвищу врожайність і масу 1000 насінин забезпечило внесення добрив дозою N45P45K45: 3,97 т/га (за густоти 28,6 тис. росл./га) і 123 г (20,4 тис. росл./га) відповідно. Гібриди соняшнику кондитерського типу формують високий рівень урожайності і забезпечують отримання кондитерського насіння високої якості в умовах східної частини Лісостепу України.
Опубліковано
2023-01-25