Сорти ячменю озимого з груповою стійкістю до листкових хвороб для Західного Лісостепу

  • Г. Біловус -
  • М. Терлецька -

Анотація

Мета. Виділити сортозразки ячменю озимого з високою стійкістю до збудників листкових хвороб в умовах Західного Лісостепу України. Методи. Польові (оцінка розвитку хвороб на сортах ячменю озимого), лабораторні (ідентифікація збудників хвороб ячменю озимого), аналітичні та математико-статистичні. Результати. За матеріалами 3-річних досліджень наведено дані польової стійкості колекційних сортозразків різного еколого-географічного походження зарубіжної та вітчизняної селекцій до найпоширеніших листкових хвороб ячменю озимого в умовах Західного Лісостепу. Серед досліджуваної колекції сортозразків ячменю озимого впродовж 2020–2022 рр. виявлено високу стійкість (7 бал.) до борошнистої роси — 4 зразки (43,7% від загальної кількості зразків), 6 бал. — 16 (50%), 5 бал. — 2 (6,2%); до ринхоспоріозу відповідно — 3 (9,4%); 25 (78,1%); 4 зразки (12,5%); до темно-бурої плямистості — 8 (25%); 20 (12,5%), 4 зразки (12,5%). Виділено сорти з високою стійкістю до окремих хвороб і з груповою стійкістю. До ринхоспоріозу стійкими виявилися сортозразки Жерар (UKR), Sumo (FRA), Action (DEU ). Для сортозразків Достойний (UKR), KVS Scala (DEU ), Дев’ятий вал (UKR), Буревій (UKR), Трудівник (UKR), Паладін Миронівський (UKR), Жерар (UKR), Camanehe (FRA), Action (DEU), Scarpia (DEU), Naomie (DEU), Highlight (DEU), Cartel (FRA), Maybrit (DEU) характерна висока стійкість до борошнистої роси. Для сортозразків Достойний (UKR), KVS Scala (DEU), Основа (UKR), Жерар (UKR), Росава (UKR), Sumo (FRA), Снігова королева (UKR), Action (DEU) — до темно-бурої плямистості. Висновки. Упродовж років досліджень виділено сортозразки Жерар (UKR), Action (DEU), Sumo (FRA), Достойний (UKR), KVS Scala (DEU)з високою груповою стійкістю до 3-х збудників хвороб — ринхоспоріозу, темно-бурої плямистості та борошнистої роси. Усі сортозразки з високою груповою стійкістю передано селекціонерам, які залучать їх до схрещувань для створення нового селекційного матеріалу з підвищеним імунітетом ячменю озимого до ринхоспоріозу, темно-бурої плямистості, борошнистої роси в умовах Західного Лісостепу.
Опубліковано
2023-01-25