Стан і проблеми ринку біологічних засобів захисту рослин в Україні

  • В. Крутякова -
  • О. Гулич -
  • Л. Янсе -

Анотація

Мета. З’ясувати особливості, проблеми формування, функціонування та розвитку ринку біологічних засобів захисту рослин у контексті забезпечення перспектив екологічного землеробства в Україні. Методи. Для проведення аналітичних, економіко-статистичних і порівняльних досліджень використовували інформацію Державної служби статистики України, Держпродспоживслужби України, аналітичні видання вітчизняних і зарубіжних авторів. Результати. Аналіз дозволених до використання в Україні біологічних препаратів для захисту рослин засвідчив наявність на ринку засобів захисту 126 препаратів 38-ми вітчизняних виробників та 117 біопрепаратів фірм виробників 28-ми країн світу. Основними проблемами прозорого та ефективного функціонування ринку біопрепаратів для захисту рослин є обмеження інформації щодо виробників біопрепаратів, їхньої продукції (асортименту, цін, доступного обсягу на ринку, форм реалізації, гарантійних умов тощо) і порівняльних характеристик препаратів, перебування значної частки виробництва біопрепаратів у тіньовому обігу, перешкоди виходу на ринок біопрепаратів для захисту рослин, створених на основі новітніх наукових розробок науково-дослідних установ України, спосіб організації і ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Висновки. Неефективне нині функціонування ринку біопрепаратів для захисту рослин в Україні гальмує процеси екологізації землеробства та активне впровадження екобезпечних технологій у захисті рослин. Подолання нерозвиненості ринку біопрепаратів для захисту рослин і створення умов для підтримки вітчизняного виробника можливі за розроблення та активного впровадження преференцій для вітчизняних виробників біопрепаратів для захисту рослин, створення та розвитку мережі біофабрик і біолабораторій та значного нарощування ними обсягів випуску біопрепаратів. Це має відбуватися системно й на основі проведення ґрунтовних наукових досліджень і подальшого пошуку та розроблення нових вітчизняних високоефективних сучасних біопрепаратів, що потребуватиме вдосконалення механізмів ефективного функціонування ринку біопрепаратів для захисту рослин в Україні.
Опубліковано
2023-01-25